Sjette fellesverksted, 18. februar 2019

Tid: Mandag 18.02.19 kl. 12.00-15.00
(Lærere på 10. trinn- se program og påmelding for valg av starttidspunkt)

Sted: Nøstegaten 58A, 1. etg

Målgruppe: Lærere, studenter og forskere i ARGUMENT

Agenda:

12.00-13.00 Lunsj og arbeid med nye læringsløp 8. og 9. trinn

13.00-14.00 Praktiske øvelser knyttet til vårens læringsløp

14.00-15.00 Faglig input med refleksjon for 8.-10. trinn om kritisk tenking

Forarbeid:

Forarbeid: Tenkeskriv i 3 minutter hva du tenker på om begrepet “kritisk tenking”.

Les om kritisk tenking i ny overordnet del av læreplanen, hvordan har du endret på din oppfattelse av begrepet? Notatene skal brukes i læresamtale på fellesverkstedet.

Hvis du vil lese mer kan du lese her:Tidsskriftene: Naturfag, Tangenten og forskning.no

Ta med: PC,notater og Pasco trådløse lyssensorer

Servering: lunsj, kaffe og te

Påmelding: via skolelab.no.
Lærerne i 10. trinn er velkommen til å delta hele økten, men kan velge å komme kl. 13.30 til lunsj og fellesforedrag. Påmeldingsfrist 14.02.19 kl. 12.00 pga bestilling av lunsj

 

Femte fellesverksted, 10. januar

Velkommen til 5. fellesverksted i ARGUMENT

Tid: Torsdag 10.01.19 kl. 12.00-15.00
Sted  Rom for aktivitetsbasert læring. Realfagbygget 1. etg. (opp rampen), Allégaten 41
Målgruppe: Alle lærere, studenter og forskere i ARGUMENT

Agenda

12.00 Oppstart med lunsj
Input og diskusjoner i grupper
Utforskende arbeidsmetoder – eksempler på utfordringer og gode erfaringer fra høsten v/Idar og Stein Dankert

 • Frihet innenfor felles problemstilling?
 • Metoder for å dele mellom grupper
 • Opplæring i kritisk tenkning og argumentasjon

 

13.00 Pause
13.15 Vurdering og ulike typer sluttprodukt v/ Renate og Janneke

 • Vurdering for læring underveis – muligheter og støttestrukturer
 • Elevenes sluttprodukt – variasjonsmuligheter

13.45 Trinnarbeid:

8. og 9. trinn;arbeid med forslag til læringsløp
10. trinn; evaluering og mulighet for bruk av materialet på muntlig eksamen.

14.45 Rolleavklaringer for støtte og hjelp
15:00 Slutt.

Forarbeid:
8. og 9. trinn skriv inn konkrete forslag til vårens læringsløp frist før jul (jmf e post 06.12.18)
10. trinn Tenk gjennom og foreslå to muligheter for bruk av ARGUMENT til muntlig eksamen.

Ta med: PC og notater
Servering: lunsj, kaffe og te
Påmelding: Skolelab.no.
frist 07.01.19 kl. 12.00 pga bestilling av lunsj

Mvh styringsgruppen for ARGUMENT
v/ Janneke Tangen

Fjerde fellesverksted, 5. desember

Tid: 5. desember 2018 kl. 12-15
Sted:  Rom for aktivitetsbasert læring. Realfagbygget 1. etg. (opp rampen), Allégaten 41

Målgruppe: Alle lærere, studenter og forskere i ARGUMENT

 

Agenda:

12.00 Oppstart med lunsj.
Kort om hvor vi står i prosjektet; forskning, nettsider med ressurser v/ Janneke

12.30 Erfaringsdeling og idémyldring i grupper på tvers av skoler på trinn.
Vi organiserer i 6 stasjoner hvor hver stasjon har et spørsmål som gruppene gir innspill til. Vi deler dere i trinngrupper med 5-6 personer per gruppe. Ledere på de ulike stasjonene er UH- og FagavdelingenHovedmålet er å få frem: Hva har fungert bra, hva har du lyst til å få til neste gang?

Stasjon 1:  Erfaringer med elevmedvirkning i trigger-fasen v/ Suela.

Stasjon 2:  Erfaringer med elevenes utforsking av problemstillingene v/ Stein Dankert

Stasjon 3:  Erfaringer med å få til refleksjon i den praktiske fasen v/ Frede.

Stasjon 4:  Erfaringer med argumentasjon og kritisk tenking i presentasjonsfasen v/ Rune

Stasjon 5:  Hva erfarte du at elevene lærte i naturfag?  v/ Idar

Stasjon 6:  Hva erfarte du at elevene lærte i matematikk? v/ Renate

13.30 Pause

13.45 Oppsummering av stasjonene v/leder av hver stasjon

14.15 Plan for vårsemesteret 2019 v/ Janneke

8. og 9. trinn: Diskusjoner om tema for læringsløp i vårsemesteret (Se tidligere liste)

10. trinn: Evaluering og mulighet for bruk av materialet på muntlig eksamen.

14.45 Hva ønsker dere av innhold på neste fellesverksted? Digital samskriving i par.

Forarbeid:
Forbered deg på å muntlig fortelle hva dere har gjort på skolen på ditt trinn i forhold til innholdet på stasjonene. Ta gjerne med konkrete eleveksempler.

Ta med: PC og notater

Servering: lunsj, kaffe og te

Påmelding: https://www.skolelab.no/minside/?kurs_id=1324
frist 04.12.18 kl. 12.00 pga bestilling av lunsj

 

Hvem gjør hva høsten 2018?

Kontaktpersoner på skolene

Sandgotna: Rafael Cobo Cobo@bergen.kommune.no
Mjølkeråen: Kristin Sæterstøl Saeterstol@bergen.kommune.no
Ytrebygda: Jannecke Lampe, Lampe@bergen.kommune.no

 

8. trinn: Regner det mer nå enn før?

Stein Dankert Kolstø, Institutt for fysikk og teknologi.
Helge Drange, Geofysisk institutt.
Suela Kacerja, Høgskulen på Vestlandet.
Brage Førland, Skolelaboratoriet i realfag.

9. trinn: Hva er et godt kosthold?

Matthias Stadler, Kjemisk insitutt.
Mette Andresen, Matematisk institutt.
Olaug Vetti Kvam, Skolelaboratoriet i realfag.
Odd Johan Berland, Skolelaboratoriet i realfag.

10. trinn: Er solceller lurt i Bergen?

Frede Thorsheim, Skolelaboratoriet i realfag.
Idar Mestad fra Høgskulen på Vestlandet.
Rune Herheim, Høgskulen på Vestlandet.
Ole Edvard Grov, Skolelaboratoriet i realfag.

Stipendiat Vegard Havre Paulsen vil arbeide med alle trinngrupper.

 

Bruk gjerne kommentarfeltet under for å stille spørsmål til hele gruppen, starte debatter eller komme med andre kommentarer og innspill.

Verksted 27. august – med fokus på høstens læringsløp

Tid: Mandag 27.08.18 kl. 12.00-15.00
Sted: Nøstegaten 58A, 1. etg

Verkstedet vil i hovedsak være felles planleggingsarbeid i trinngrupper (8., 9. og 10. trinn).

Forarbeid: Les ditt trinns notat i google-disk (datert august)

Tenk gjennom hvordan dine elevers læringsløp kan se ut. Det er antydet en ramme på ca 20 timer undervisning.

Ta med: pc

Servering: kaffe, te og frukt/kjeks

Påmelding: www.skolelab.no

 

Verksted for realistene 22. mai

Det første felles ARGUMENT-verkstedet blir 22. mai. På verkstedene samles alle realistene på Mjølkeråen, Sandgotna og Ytrebygda og alle forskere ved HVL og UIB som er involvert i prosjektet

Tid: 22. mai 2018 kl. 12-15.
Sted: Fagavdelingen, Bergen kommune. Nøstegaten 58A, 1. etg.

Meld deg på verkstedet 22. mai.

Servering: Det vil bli servering av kaffe/ te og markering med oppstartskake.

Mål:

 • Få forståelse for ARGUMENT og arbeidsprosesser i prosjektet
 • Knytte kontakter på tvers av skoler/forskningsmiljø med tanke på felles arbeid på trinn

Agenda:

 • Presentasjon av deltagerne
 • Markering av oppstart
 • Intro om kriterier for samfunnsaktuelle, realfaglige kontroverser
 • Arbeid i grupper på tvers av skoler – idéer, diskusjon, deling
 • Hvordan ser vi for oss et vellykket prosjekt?
 • Forskningsdesign, veien videre, deling i prosjektet og ønsker fra lærerne

Forarbeid:
Tenk gjennom hva du selv ønsker av prosjektet og om du har gjennomført lignende prosjekter tidligere. Noter stikkord og ta med.

Nettadresser vi bruker eller nevner på samlingen:

Bergensveret.no

Luftkvalitet.info

Padlet

Vi kommer også til å bruke en Spark-logger med lys- og spenningssensor

Hva kjennetegner gode undervisningsforløp?

14. mai blir det felles arbeidsmøte for alle i prosjektgruppen, med fokus på hva som kjennetegner gode undervisningsforløp.

Tid: Kl. 12-15
Sted: Fagavdelingen, Bergen kommune. Nøstegaten 58A

Dankert har laget forslag til
Kjennetegn på gode undervisningsforløp:

 • En samfunnsaktuell problemstilling hvor det inngår naturvitenskapelige argumenter
 • Ett eller flere naturvitenskapelig argument i saken er omdiskutert og kan gjøres til gjenstand for utforskingen
 • Det finnes tilgjengelige måledata som kan brukes til å lage og å vurdere (støtte eller motsi) argument.
 • Vi må greie å finne praktiske utforskende oppgaver som kan gjøre elevene kjent med nødvendig realfaglig kunnskap
 • Saken og naturfaglige argumentet som problemstillingen fokuserer på må engasjere elevene.
Alle inviteres til å lage et kort forslag til undervisningsforløp som legges sammen med google-dokumentene på https://tinyurl.com/undervisningsforlop. Forslagene til kjennetegn er innbakt i forslaget til mal, så det enkleste er kanskje bare å fylle ut de fem punktene vedlagte A4-ark.

Attachments

Bergensveret.no med nye grafer

Det første resultatet av arbeidet med tilrettelegginga av data (arbeidspakke H3), er klart! Bergensveret.no har fått nye grafer med forbedrede muligheter for elevenes utforsking av data. Du finner de nye grafene på: http://www.bergensveret.no/utforsk/
De er foreløpig til internt bruk, sider til elever kommer litt senere.

Et par eksempel fra Været hittil i år på Mjølkeråen, Sandgotna og Ytrebygda.  Klikk på «vis» øverst på tabellene der du velger parametre, så får du grafene.

Nedbør hittil i år på de tre skolene. Går du til nettsiden, kan føre musen over navnet på skolen, for å fremheve målingene og gjøre det lettere å sammenlikne med de andre.
De fleste kan sannsynligvis forklare hvorfor UV-stråling hittil i 2018 har dette mønsteret.

Sammenlikne flere parametre:
Lufttrykk som blå kurve, nedbør som oransje søyler. Data fra Sandgotna i april. Ser det ut til å være en sammenheng?