Syvende fellesverksted

Velkommen til 7. fellesverksted i ARGUMENT

Tid: Tirsdag 09.04.19 kl. 12.00-15.00
Sted: Nøstegaten 58A, 1. etg
Målgruppe: Lærere, studenter og forskere i ARGUMENT

Agenda:

12.00-13.15
Lunsj og arbeid med kritisk tenking
 • Hvordan undervise i kritisk tenkning; modellering av konkrete klasseromssituasjoner rund antibiotika og søvn.
 • Skriving av argumenterende tekster (skriverammer for elever).
 13.15-14.30
Arbeid med læringsløpene
 • 8. og 9. trinn med fokus på kritisk tenking og argumentasjon: Utveksling av status og felles videreutvikling.
 • Videreutvikle læringsløpet fra i høst på 10. trinn.
 14.30-15.00
Forskningen i prosjektet
 • Videre arbeid i vår med test av elevenes kompetanse.
 • Spørreundersøkelse og intervju om erfaringer så langt.

Forarbeid:
Forbered deg på å fortelle om hvor dere på 8. og 9. trinn er i planleggings/ utprøvingsarbeid og hvordan dere i 10. trinn kan utvikle høstens prosjekt videre.

Hvis du vil lese mer om kritisk tenking kan du lese her:

Ta med: PC og notater
Servering: lunsj, kaffe og te
Påmelding: https://www.skolelab.no/minside/kurs/?kurs_id=1355
Påmeldingsfrist 05.04.19 kl. 12.00 pga bestilling av lunsj

Mvh styringsgruppen for ARGUMENT
v/ Janneke Tangen

Sjette fellesverksted, 18. februar 2019

Tid: Mandag 18.02.19 kl. 12.00-15.00
(Lærere på 10. trinn- se program og påmelding for valg av starttidspunkt)

Sted: Nøstegaten 58A, 1. etg

Målgruppe: Lærere, studenter og forskere i ARGUMENT

Agenda:

12.00-13.00 Lunsj og arbeid med nye læringsløp 8. og 9. trinn

13.00-14.00 Praktiske øvelser knyttet til vårens læringsløp

14.00-15.00 Faglig input med refleksjon for 8.-10. trinn om kritisk tenking

Forarbeid:

Forarbeid: Tenkeskriv i 3 minutter hva du tenker på om begrepet “kritisk tenking”.

Les om kritisk tenking i ny overordnet del av læreplanen, hvordan har du endret på din oppfattelse av begrepet? Notatene skal brukes i læresamtale på fellesverkstedet.

Hvis du vil lese mer kan du lese her:Tidsskriftene: Naturfag, Tangenten og forskning.no

Ta med: PC,notater og Pasco trådløse lyssensorer

Servering: lunsj, kaffe og te

Påmelding: via skolelab.no.
Lærerne i 10. trinn er velkommen til å delta hele økten, men kan velge å komme kl. 13.30 til lunsj og fellesforedrag. Påmeldingsfrist 14.02.19 kl. 12.00 pga bestilling av lunsj

 

Femte fellesverksted, 10. januar

Velkommen til 5. fellesverksted i ARGUMENT

Tid: Torsdag 10.01.19 kl. 12.00-15.00
Sted  Rom for aktivitetsbasert læring. Realfagbygget 1. etg. (opp rampen), Allégaten 41
Målgruppe: Alle lærere, studenter og forskere i ARGUMENT

Agenda

12.00 Oppstart med lunsj
Input og diskusjoner i grupper
Utforskende arbeidsmetoder – eksempler på utfordringer og gode erfaringer fra høsten v/Idar og Stein Dankert

 • Frihet innenfor felles problemstilling?
 • Metoder for å dele mellom grupper
 • Opplæring i kritisk tenkning og argumentasjon

 

13.00 Pause
13.15 Vurdering og ulike typer sluttprodukt v/ Renate og Janneke

 • Vurdering for læring underveis – muligheter og støttestrukturer
 • Elevenes sluttprodukt – variasjonsmuligheter

13.45 Trinnarbeid:

8. og 9. trinn;arbeid med forslag til læringsløp
10. trinn; evaluering og mulighet for bruk av materialet på muntlig eksamen.

14.45 Rolleavklaringer for støtte og hjelp
15:00 Slutt.

Forarbeid:
8. og 9. trinn skriv inn konkrete forslag til vårens læringsløp frist før jul (jmf e post 06.12.18)
10. trinn Tenk gjennom og foreslå to muligheter for bruk av ARGUMENT til muntlig eksamen.

Ta med: PC og notater
Servering: lunsj, kaffe og te
Påmelding: Skolelab.no.
frist 07.01.19 kl. 12.00 pga bestilling av lunsj

Mvh styringsgruppen for ARGUMENT
v/ Janneke Tangen

Fjerde fellesverksted, 5. desember

Tid: 5. desember 2018 kl. 12-15
Sted:  Rom for aktivitetsbasert læring. Realfagbygget 1. etg. (opp rampen), Allégaten 41

Målgruppe: Alle lærere, studenter og forskere i ARGUMENT

 

Agenda:

12.00 Oppstart med lunsj.
Kort om hvor vi står i prosjektet; forskning, nettsider med ressurser v/ Janneke

12.30 Erfaringsdeling og idémyldring i grupper på tvers av skoler på trinn.
Vi organiserer i 6 stasjoner hvor hver stasjon har et spørsmål som gruppene gir innspill til. Vi deler dere i trinngrupper med 5-6 personer per gruppe. Ledere på de ulike stasjonene er UH- og FagavdelingenHovedmålet er å få frem: Hva har fungert bra, hva har du lyst til å få til neste gang?

Stasjon 1:  Erfaringer med elevmedvirkning i trigger-fasen v/ Suela.

Stasjon 2:  Erfaringer med elevenes utforsking av problemstillingene v/ Stein Dankert

Stasjon 3:  Erfaringer med å få til refleksjon i den praktiske fasen v/ Frede.

Stasjon 4:  Erfaringer med argumentasjon og kritisk tenking i presentasjonsfasen v/ Rune

Stasjon 5:  Hva erfarte du at elevene lærte i naturfag?  v/ Idar

Stasjon 6:  Hva erfarte du at elevene lærte i matematikk? v/ Renate

13.30 Pause

13.45 Oppsummering av stasjonene v/leder av hver stasjon

14.15 Plan for vårsemesteret 2019 v/ Janneke

8. og 9. trinn: Diskusjoner om tema for læringsløp i vårsemesteret (Se tidligere liste)

10. trinn: Evaluering og mulighet for bruk av materialet på muntlig eksamen.

14.45 Hva ønsker dere av innhold på neste fellesverksted? Digital samskriving i par.

Forarbeid:
Forbered deg på å muntlig fortelle hva dere har gjort på skolen på ditt trinn i forhold til innholdet på stasjonene. Ta gjerne med konkrete eleveksempler.

Ta med: PC og notater

Servering: lunsj, kaffe og te

Påmelding: https://www.skolelab.no/minside/?kurs_id=1324
frist 04.12.18 kl. 12.00 pga bestilling av lunsj

 

Hvem gjør hva høsten 2018?

Kontaktpersoner på skolene

Sandgotna: Rafael Cobo Cobo@bergen.kommune.no
Mjølkeråen: Kristin Sæterstøl Saeterstol@bergen.kommune.no
Ytrebygda: Jannecke Lampe, Lampe@bergen.kommune.no

 

8. trinn: Regner det mer nå enn før?

Stein Dankert Kolstø, Institutt for fysikk og teknologi.
Helge Drange, Geofysisk institutt.
Suela Kacerja, Høgskulen på Vestlandet.
Brage Førland, Skolelaboratoriet i realfag.

9. trinn: Hva er et godt kosthold?

Matthias Stadler, Kjemisk insitutt.
Mette Andresen, Matematisk institutt.
Olaug Vetti Kvam, Skolelaboratoriet i realfag.
Odd Johan Berland, Skolelaboratoriet i realfag.

10. trinn: Er solceller lurt i Bergen?

Frede Thorsheim, Skolelaboratoriet i realfag.
Idar Mestad fra Høgskulen på Vestlandet.
Rune Herheim, Høgskulen på Vestlandet.
Ole Edvard Grov, Skolelaboratoriet i realfag.

Stipendiat Vegard Havre Paulsen vil arbeide med alle trinngrupper.

 

Bruk gjerne kommentarfeltet under for å stille spørsmål til hele gruppen, starte debatter eller komme med andre kommentarer og innspill.

Verksted 27. august – med fokus på høstens læringsløp

Tid: Mandag 27.08.18 kl. 12.00-15.00
Sted: Nøstegaten 58A, 1. etg

Verkstedet vil i hovedsak være felles planleggingsarbeid i trinngrupper (8., 9. og 10. trinn).

Forarbeid: Les ditt trinns notat i google-disk (datert august)

Tenk gjennom hvordan dine elevers læringsløp kan se ut. Det er antydet en ramme på ca 20 timer undervisning.

Ta med: pc

Servering: kaffe, te og frukt/kjeks

Påmelding: www.skolelab.no

 

Verksted for realistene 22. mai

Det første felles ARGUMENT-verkstedet blir 22. mai. På verkstedene samles alle realistene på Mjølkeråen, Sandgotna og Ytrebygda og alle forskere ved HVL og UIB som er involvert i prosjektet

Tid: 22. mai 2018 kl. 12-15.
Sted: Fagavdelingen, Bergen kommune. Nøstegaten 58A, 1. etg.

Meld deg på verkstedet 22. mai.

Servering: Det vil bli servering av kaffe/ te og markering med oppstartskake.

Mål:

 • Få forståelse for ARGUMENT og arbeidsprosesser i prosjektet
 • Knytte kontakter på tvers av skoler/forskningsmiljø med tanke på felles arbeid på trinn

Agenda:

 • Presentasjon av deltagerne
 • Markering av oppstart
 • Intro om kriterier for samfunnsaktuelle, realfaglige kontroverser
 • Arbeid i grupper på tvers av skoler – idéer, diskusjon, deling
 • Hvordan ser vi for oss et vellykket prosjekt?
 • Forskningsdesign, veien videre, deling i prosjektet og ønsker fra lærerne

Forarbeid:
Tenk gjennom hva du selv ønsker av prosjektet og om du har gjennomført lignende prosjekter tidligere. Noter stikkord og ta med.

Nettadresser vi bruker eller nevner på samlingen:

Bergensveret.no

Luftkvalitet.info

Padlet

Vi kommer også til å bruke en Spark-logger med lys- og spenningssensor

Hva kjennetegner gode undervisningsforløp?

14. mai blir det felles arbeidsmøte for alle i prosjektgruppen, med fokus på hva som kjennetegner gode undervisningsforløp.

Tid: Kl. 12-15
Sted: Fagavdelingen, Bergen kommune. Nøstegaten 58A

Dankert har laget forslag til
Kjennetegn på gode undervisningsforløp:

 • En samfunnsaktuell problemstilling hvor det inngår naturvitenskapelige argumenter
 • Ett eller flere naturvitenskapelig argument i saken er omdiskutert og kan gjøres til gjenstand for utforskingen
 • Det finnes tilgjengelige måledata som kan brukes til å lage og å vurdere (støtte eller motsi) argument.
 • Vi må greie å finne praktiske utforskende oppgaver som kan gjøre elevene kjent med nødvendig realfaglig kunnskap
 • Saken og naturfaglige argumentet som problemstillingen fokuserer på må engasjere elevene.
Alle inviteres til å lage et kort forslag til undervisningsforløp som legges sammen med google-dokumentene på https://tinyurl.com/undervisningsforlop. Forslagene til kjennetegn er innbakt i forslaget til mal, så det enkleste er kanskje bare å fylle ut de fem punktene vedlagte A4-ark.

Attachments