Forenklet modell for utforskning

Dette er et eksempel på utforskende metode tilgjengelig som første steg mot endring av egen undervisning.

Lærer innledet kort om at jorden består av store plater og har vulkaner og jordskjelv, og viste kart som viser at disse ligger langs linjer mellom platen. Så bad han elevene i grupper om å å være kreative og jobbe med følgende oppgave:

– Hvor tror du platene går mot hverandre og fra hverandre?

På kartene på andre siden ser du hvor det er vulkaner, fjellkjeder og midthavsrygger. Diskutere hva dere tror og tegn piler.

Verdenskart med plater

Lærer samlet inn forslag til forklaringer fra gruppene, og forklarte hvorfor vulkaner oppstår der de gjør i lys av ideer fra elevene.

Erfaringsbasert dialogisk fremlegging av fagstoff: Alternativt kan innledende utforskning følges opp med dialogisk fremlegging av fagstoff. Innledende kreativ utvikling av forslag gjør elevene bedre forberedt til å forstå lærers forklaring. Elevenes læring blir bedre hvis læreren bruker elevenes ideer og bygger videre på dem når vitenskapelige beskrivelser og forklaringer skal tydeliggjøres. Mange elever vil også være engasjert for å finne ut om det er noe med forslaget fra egen gruppe som er litt riktig. En utfordring er at presentasjon av rett forklaring vil kunne svekke enkeltes engasjement i innledende utforskende fase når det brukes ofte og gjøre at flere velger memorering som læringsstrategi.