2. Vår analyse

Artikkelen og grafikken gir bakgrunn for drøfting og analyse på minst tre felt:

1 Hvilke holdepunkter er det i grafen for å påstå at blomstringen skjer systematisk tidligere de siste 50 årene? Er det noe i grafen som svekker denne påstanden?

2 Argumentasjonen i artikkelen for at det er menneskeskapte klimaendringer som driver den tidligere blomstringen, er underbygget med negasjoner, eller eliminasjonsmetode om du vil. ‘Det er ikke (…) som er driverne, -da må det være utslipp av klimagasser’. Finnes det argumenter mot, eller spørsmål til, disse argumentene?

3 Dersom klimaendringene fører til tidlig blomstring i Kyoto, er det rimelig å anta at det samme vil gjelde i vår del av verden. Kan vi finne data som understøtter dette, eller gjøre egne undersøkelser for å se om det stemmer?

 

Publisert 16.06.2022 – sist endret 16.06.2022