1. Studere oppslag i media: Sol, vind eller vann – eller fossilt brennstoff?

«Nei til vindturbiner» er et kjent slagord mange steder i Norge. På Haramsøya er det innbitt motstand mot vindparken:

Slik er det mange steder, se oversikten på Motvind.org.

Men er det bedre med solceller? Eller er solceller en vits i det høye nord, med vintermørke, dårlig vær og sol bare to dager i hele sommerferien?

Flyplassen i Longyearbyen på Svalbard klarer å dekke opptil 75 % av kraftforbruket sitt med solceller. Der erstatter solcellene kullkraft, så det må være bra – og det viser at solceller fungerer selv langt mot nord.

Spørsmålet vi stiller, er om det er mulig å erstatte vindturbiner med solceller i Norge, og om det er en gevinst for miljøet.

Om solcellene gir nok strøm, kan de for eksempel lade elbiler – som erstatter fossilbiler. Og solceller på tak og vegger kan komme i stedet for vindparker eller kabler med strøm fra utenlandske kull- eller atomkraftverk. Kanskje kan vi eksportere ren energi til EU, og redusere produksjonen av fossil energi?

Vi skal nå undersøke om det er realistisk å erstatte vindturbiner med solceller på våre kanter. Dere må diskutere i klassen hvordan dere skal legge opp arbeidet. Små grupper kan undersøke hver sine spørsmål, eller alle kan prøve å finne svaret på et spørsmål dere er enige om å finne ut av. Problemstillingen med vindturbiner og solceller kan vi dele opp i mange underspørsmål. Nå skal vi se på noen slike, og komme med forslag til utforskende aktiviteter. For å konkretisere spørsmålet om solceller er effektiv energi, foreslår vi å prosjektere, altså planlegge, et solcelleanlegg for skoletaket. Da får vi begrep om størrelsen et slikt anlegg kan ha, og hvor mye energi det kan gi.

Publisert 31.08.2021 – sist endret 24.09.2021