Velkommen til ARGUMENT

Nettstedet argument.uib.no er etablert, og alle prosjektdeltakerne får redaktørtilgang. Vi satser på å utvikle dette i fellesskap, med informasjon både for interne og eksterne.

Her legger vi informasjon om prosjektet, og sammen med nettstedene ektedata.uib.no og bergensveret.no er målet å bringe komplekse data over i en form som gjør det enklere for elevene å undersøke sammenhenger.