Om ARGUMENT-prosjektet

Hvordan lærer elevene når de arbeider med nære og ekte tall som er knyttet til samfunnsaktuelle problemstillinger?

Skoleport med søylediagram
Regnporten på Møhlenpris oppveksttun er en flott illustrasjon av ekte og nære data. Spilene i porten representerer nedbøren hvert år fra skolen ble bygd i 1912. Vi ser tørre år som såvidt rekker over første tverrstag – mens noen år rager spilene over paraplyene. Herfra kan nysgjerrigheten, observasjonene, diskusjonene, datainnsamlingen og beregningene begynne…

Vi er interesserte i å finne ut hvordan elevene lærer når de arbeider med nære og ekte tall som er knyttet til samfunnsaktuelle problemstillinger. Elevene vil arbeide med egne målinger og med større datamengder, som f.eks. bergensveret.no.  ARGUMENT vil gjennomføre klasseromsforskning der lærere og forskere arbeider tett sammen. Resulatene blir satt inn i Bergen kommunes systematiske program for skoleutvikling. Og bli tilgjengelig for alle via disse sidene, og oppgaver som utvikles på ektedata.uib.no/argument.

Bergen kommune, Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet er med i prosjektet. Forskningsrådet har bevilget 6 millioner til prosjektet ARGUMENT, ledet av Bergen kommune. Samarbeidsparter er Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet.

Ytrebygda skole, Mjølkeråen skole og Sandgotna skole blir hovedarena for utvikling, utprøving og forskning i ARGUMENT. Forskning på elevenes arbeid vil foregå i åttende klasse på de tre skolene,

Publisert 30.01.2018 – sist endret 14.09.2021