Publikasjoner

Vitenskapelige publikasjoner

Kolstø, S. D. (2020). Teaching Robust Argumentation Informed by the Nature of Science to Support Social Justice. Experiences from Two Projects in Lower Secondary Schools in Norway. In H. A. Yacoubian & L. Hansson (Eds.), Nature of Science for Social Justice (pp. 177-199). Cham: Springer International Publishing.

Kolstø, S.D. (2018). Use of dialogue to scaffold students’ inquirybased learning. NorDiNa 14(2), 2018.

Kolstø, S.D. (2018).  Design principles fostering students’ participation in dialogic activities – during the many phases of scientific inquiry and construction of arguments. Presentation at CEDiR “Dialogue and Learning NetworkWorkshop”. University of Cambridge 24th of September 2018

Kolstø, S.D. (2018). Factors increasing student participation in subject focused learning dialogues. Presentasjon på minikonferansen Dialog og læring. Stord 25.-26. oktober 2018

Kolstø, S. D., & Hauge, K. H. (2019). Fra klasseromsdebatt til didaktisk verktøy. In K. M. R. Breivega & T. E. Rangnes (Eds.), Demokratisk danning i skolen. Tverrfaglige empiriske studier (pp. 72-93). Oslo: Universitetsforlaget. https://doi.org/10.18261/9788215031637-2019-04

Kolstø, S.D. (2019) Enabling students to produce evidence-based arguments related to SSI: two case studies. Paper presented at the ESERA conference in Bologna 20. – 25. August 2019.

Masteroppgaver

Tysse, Anniken Stina: Utvikling av kjennetegn på elevers måloppnåelse innen kritisk tenkning i naturfag. Universitetet i  Bergen, 2020.

Arnevik Renså, Roald: Elevers kritiske tenkning og argumentasjon i en paneldebatt rundt en sosiovitenskapelig kontrovers. Universitetet i  Bergen, 2020.

Berven, Stian: Elevers utfordringer i arbeid med matematisk modellering. Høgskulen på Vestlandet 2020.

Holmberg, Maria: Kjennetegn ved kvaliteter i samtaler mellom elever i arbeid med oppgaver basert på autentiske data i matematikkundervisning. Høgskulen på Vestlandet 2020.

Skjelvik, Tina: Lærerens samtalegrep og elevenes responser i arbeid med autentiske værdata i matematikklasserommet. Høgskulen på Vestlandet 2020.

Stange Larsen, Jørgen: Naturfagslærerens bruk av samtalevalg og dens betydning for utforskende og lukkede dialogformer i praksis. NTNU, 2020.

Stavland Jensen, Kristin: Det er vitenskapelig bevist at miljø er viktig.» En kvalitativ studie av hvordan ungdomsskoleelever bygger opp argumenter. Universitetet i  Bergen, 2020.

Tveito, Martha: «Hvordan skal jeg kunne finne ut av det?» Ein kvalitativ studie av korleis elevar arbeider for å forstå tal og fakta som ikkje gir meining for dei. Universitetet i  Bergen, 2020.

Østvik, Hanne: Elevers kritiske tenkning i faglige dialoger. Universitetet i  Bergen, 2020.

Sveinung Raustøl SlettebøKritisk-matematisk kompetanse i arbeid med autentiske data (Critical mathematic competence working with authentic data). Høgskulen på Vestlandet 14. mai 2018. Veiledere: Suela Kacerja og Rune Herheim.

Miriam Ezzari «Jeg skjønner ikke helt, kan vi ikke bare gjøre matte?». En studie av elevers arbeid med problem posing. («I don’t get it, can’t we just do math?». A study of students engagement with problem posing). Høgskulen på Vestlandet 15. mai 2018. Veiledere: Rune Herheim og Suela Kacerja.

Helene SinnesKjennetegn ved kvaliteter i samtaler mellom elever i arbeid med oppgaver basert på autentiske data i matematikkundervisning. (Characteristics of Qualities in Conversation Between Students While Working With Assignments Based on Authentic Data in Mathematics Education). Høgskulen på Vestlandet 15. mai 2018. Veiledere: Rune Herheim og Suela Kacerja.

Nina-Camilla Helmen: Utforskande undervisning – å balansere fridom og styring (Inquiry-Based Learning – the balance of freedom and guidance). Høgskulen på Vestlandet 15. mai 2019. Veiledere: Rune Herheim og Idar Mestad.

Gina Norheim Svendsen: «Samtalekvaliteter som påvirker samarbeid i arbeid med en samfunnsaktuell problemstilling om nedbør» (Qualities of communications that affect co – operations in work with a socially relevant issue about rainfall). Høgskulen på Vestlandet 15. mai 2019. Veiledere: Idar Mestad og Peter Gøtze.

Synne Kristin Søvde Holmaas: «Koffor giddar dokkar å bli lærer når dokkar ser kor tullete vi e?». Høgskulen på Vestlandet (dato). Veileder: Idar Mestad.