Publikasjoner og presentasjoner

Eksempler på funn i forskningsartikler og masteroppgaver

Se egen side om forskningsfunn.

Vitenskapelige publikasjoner

Kolstø, S. D. (2022). Critical thinking practices in two science classrooms: Varying quality but relevant practices and valuable enculturation? Presentation at the Department of Education, University of Oxford, 16.05.22.

Paulsen, V. H. (2022). Challenging aspects of critical thinking. Thesis for the degree of Philosophiae Doctor (PhD) University of Bergen, Norway.

Paulsen, V. H. & Kolstø, S. D. (2021). Students’ reasoning when faced with test items of challenging aspects of critical thinking. Thinking Skills and Creativity

Kolstø, S. D. (2021). Kapittel 15. Kommentarer til bokens resultater og diskusjoner. I Ødegaard, M., M. Kjærnsli og M. Kersting (red) Tettere på naturfag i klasserommet. Resultater fra videostudien LISSI, Bergen: Fagbokforlaget.

Kolstø, S. D. (2021). Invitert innleder og leder av parallellsesjon om Fremtidens medborgere. Hellseminaret for naturfaglærerutdannere, Hell, 17.-18.11.2021

Kolstø, S. D. (2021). Invitert deltager i paneldebatt om Det samfunnsaktuelle naturfaget.  Hellseminaret for naturfaglærerutdannere, Hell, 17.-18.11.2021

Kolstø, S. D. (2021). Kvalitativ analyse av elevdeltagelse og faglig fremdrift i læringsdialoger. Paper presentert på Forskningsdagen for Lektorutdanningen ved Universitetet  i Bergen, Bergen 11.11.2021

Kolstø, S. D. (2021). Why Trust Science and Science Education? Invited panel with a presentation (video) at the ESERA 2021 digital conference. 03.09.2021. The University of Minho, Braga, Portugal (digital conference).

Kolstø, S. D. (2021). Integrating Critical Thinking and Dialogic Learning in Science. Paper presented at ESERA digital conference at The University of Minho, Braga, Portugal, 30.08 – 3.09.2021.

Kolstø, S. D. (2021). Supporting students to produce evidence-based arguments related to SSI: two case studies. Paper presented at NFSUN – The Nordic Research Symposium on Science Education, digital conference at University College in Aarhus, Aarhus, 01. – 02.06.2021

Kolstø, S. D. (2021). Integrating Critical Thinking and Learning in Science – a Renewed Epistemology.  Paper presented at Nordisk Fagdidaktikk 8 (NOFA 8), digital conference at The Western Norway University of Applied Sciences and the University of Bergen, Bergen, 18. – 20.05.2021

Kolstø, S. D. (2020). Teaching Robust Argumentation Informed by the Nature of Science to Support Social Justice. Experiences from Two Projects in Lower Secondary Schools in Norway. In H. A. Yacoubian & L. Hansson (Eds.), Nature of Science for Social Justice (pp. 177-199). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-47260-3_10

Kolstø, S. D., & Hauge, K. H. (2019). Fra klasseromsdebatt til didaktisk verktøy. In K. M. R. Breivega & T. E. Rangnes (Eds.), Demokratisk danning i skolen. Tverrfaglige empiriske studier (pp. 72-93). Oslo: Universitetsforlaget. https://doi.org/10.18261/9788215031637-2019-04

Kolstø, S. D. (2019). Enabling students to produce evidence-based arguments related to SSI: two case studies. Paper presented at the ESERA conference in Bologna 20. – 25. August 2019.

Kolstø, S.D. (2018). Use of dialogue to scaffold students’ inquiry-based learning. NorDiNa 14(2), 2018.

Kolstø, S.D. (2018).  Design principles fostering students’ participation in dialogic activities – during the many phases of scientific inquiry and construction of arguments. Presentation at CEDiR “Dialogue and Learning NetworkWorkshop”. University of Cambridge 24th of September 2018

Kolstø, S.D. (2018). Factors increasing student participation in subject focused learning dialogues. Presentasjon på minikonferansen Dialog og læring. Stord 25.-26. oktober 2018

Masteroppgaver i matematikk

Berven, Stian: Elevers utfordringer i arbeid med matematisk modellering. Høgskulen på Vestlandet 2020.

Ezzari, Miriam «Jeg skjønner ikke helt, kan vi ikke bare gjøre matte?». En studie av elevers arbeid med problem posing. («I don’t get it, can’t we just do math?». A study of students engagement with problem posing). Høgskulen på Vestlandet 15. mai 2018. Veiledere: Rune Herheim og Suela Kacerja.

Helmen, Nina-Camilla: Utforskande undervisning – å balansere fridom og styring (Inquiry-Based Learning – the balance of freedom and guidance). Høgskulen på Vestlandet 15. mai 2019. Veiledere: Rune Herheim og Idar Mestad.

Holmberg, Maria: Samtalekvaliteter, interaksjonstyper og elevers bruk av matematikk i et undersøkelsesforløp. Høgskulen på Vestlandet 2020. Veileder: Suela Kacerja, Inger Elin Lilland og Stein Dankert Kolstø (biveileder)

Petersen, Elise Indregård: Elevers utfordringer i arbeid med matematisk modellering. Universitetet i  Bergen, 2021. Veileder: Christoph Kirfel

Sinnes, HeleneKjennetegn ved kvaliteter i samtaler mellom elever i arbeid med oppgaver basert på autentiske data i matematikkundervisning. (Characteristics of Qualities in Conversation Between Students While Working With Assignments Based on Authentic Data in Mathematics Education). Høgskulen på Vestlandet 15. mai 2018. Veiledere: Rune Herheim og Suela Kacerja.

Skjelvik, Tina: Lærerens samtalegrep og elevenes responser i arbeid med autentiske værdata i matematikklasserommet. Høgskulen på Vestlandet 2020.

Slettebø, Sveinung RaustølKritisk-matematisk kompetanse i arbeid med autentiske data (Critical mathematic competence working with authentic data). Høgskulen på Vestlandet 14. mai 2018. Veiledere: Suela Kacerja og Rune Herheim.

Masteroppgaver i naturfag

Arnevik Renså, Roald: Elevers kritiske tenkning og argumentasjon i en paneldebatt rundt en sosiovitenskapelig kontrovers. Universitetet i  Bergen, 2020. Veileder: Matthias Stadler

Bjørnereim, Lauritz André Søvik: «Okei. Hvilken konklusjon kan vi trekke ut fra det?» Ein kvalitativ studie av kjennteikn ved lærars bruk av spørsmål og innspel i utforskande gruppediskusjonar. Universitetet i  Bergen, 2021. Veileder: Matthias Stadler.

Eik, Susanne Løland:Elevar sin fagleg-kritisk kompetanse i elevrapportar. Universitetet i  Bergen, 2021. Veileder: Matthias Stadler.

Førde, Eirik: «Er det nokon som har tolka dette annleis?» Ein kvalitativ studie av samtalar mellom lærar og elevar under felles tilarbeiding av fagstoff. Universitetet i  Bergen, 2021. Veileder: Matthias Stadler.

Holmaas, Synne Kristin Søvde: «Koffor giddar dokkar å bli lærer når dokkar ser kor tullete vi e?». Høgskulen på Vestlandet (dato). Veileder: Idar Mestad.

Meland, Anna Louise: Hvordan jobber elever for å gi mening til nye og utfordrende begreper, og hvilke ressurser bruker de? Universitetet i  Bergen, 2021. Veileder: Matthias Stadler.

Nord, Iselin Lanes: Observasjoners rolle for refleksjoner og kritisk tenkning. Universitetet i  Bergen, 2021. Veileder: Matthias Stadler.

Stavland Jensen, Kristin: Det er vitenskapelig bevist at miljø er viktig.» En kvalitativ studie av hvordan ungdomsskoleelever bygger opp argumenter. Universitetet i  Bergen, 2020. Veileder: Matthias Stadler

Storebø, Hilde: “Et argument er en begrunnelse for at noe du mener stemmer» en kvalitativ studie av elevers arbeid med argument gjennom en undervisningstime. Universitetet i Bergen, 2021. Veileder: Matthias Stadler

Svendsen, Gina Norheim: «Samtalekvaliteter som påvirker samarbeid i arbeid med en samfunnsaktuell problemstilling om nedbør» (Qualities of communications that affect co – operations in work with a socially relevant issue about rainfall). Høgskulen på Vestlandet 15. mai 2019. Veiledere: Idar Mestad og Peter Gøtze.

Tysse, Anniken Stina: Utvikling av kjennetegn på elevers måloppnåelse innen kritisk tenkning i naturfag. Universitetet i  Bergen, 2020. Veileder: Stein Dankert Kolstø

Tveito, Martha: «Hvordan skal jeg kunne finne ut av det?» Ein kvalitativ studie av korleis elevar arbeider for å forstå tal og fakta som ikkje gir meining for dei. Universitetet i  Bergen, 2020. Veileder: Matthias Stadler

Østvik, Hanne: Elevers kritiske tenkning i faglige dialoger. Universitetet i  Bergen, 2020. Veileder: Stein Dankert Kolstø

 

Publisert 24.09.2018 – sist endret 31.05.2023