Kritisk tenkning

Kritisk tenkning og argumentasjon er grunnleggende i Argument-programmene. Elevene utvikler evnen til kritisk analyse av tekst, bygge opp egen argumentasjon og samtale med kritisk refleksjon. I prosjektet er det utviklet to plakater som veiledere i arbeidet med kritisk tenkning. Til hver plakat er det utarbeidet en video.

Den første plakaten introduserer en enkel modell, og er beregnet for 8. trinn. Den andre er komplett, og er tenkt for 9. og 10. trinn. I videoene forklarer professor Stein Dankert Kolstø elementene fra plakatene, illustrert med eksempler.

Forenklet modell (8. trinn)

Vår tolkning

Vi prøver å forstå saken, situasjonen og det som blir sagt.

 • Hvilke spørsmål eller tema handler saken om?
 • Hva er hovedpoengene som legges frem?

Vår analyse

Vi identifiserer argumenter og ser på bruk av ord som spiller på følelser.

 • Hvilke faktaopplysninger blir brukt som støtte for synspunktene?
 • Hvordan brukes ord og fakta for å spille på våre følelser og verdier?

Våre vurderinger

Vi vurderer hvor solide argumentene og faktaopplysningene er.

 • Hvilke tall og andre faktaopplysninger ser ut til å være usikre?
 • Hvilke grunner finnes for å stole på, eller ikke stole på, kildene?

Vi konkluderer

Vi avgjør om synspunktene er de eneste som passer med alle faktaopplysningene.

 • Hvilken konklusjon i saken ser ut til å være mest logisk, og hvorfor?
 • Hva mer trengs av tall og andre faktaopplysninger for å kunne konkludere i saken?

Vi holder øye med vår egen kritiske tenkning!

 • Greier vi å unngå at vår kritiske tenkning blir påvirket av et bestemt svar vi håper på?
 • Har vi holdt oss til fakta?
 • Har vi gjort vårt beste for å vurdere alle sider av saken, også de sidene vi ikke liker eller er uenige i?

Last ned plakat

Plakaten med forenklet modell for 8. trinn kan lastes ned som PDF her:

Bokmål Nynorsk

Eksempel

I denne videoen leser vi sammen et innlegg fra en skoleelev om behandlingen av dyr i zoologisk hage.

Komplett modell (9.-10. trinn)

Vår tolkning

Vi prøver å forstå saken, situasjonen og det som blir sagt.

 • Hvilke eksempler kan brukes for å forklare ting som er uklart?
 • Hva er hovedpoengene som legges frem?
 • I hvilken grad er teksten informerende eller argumenterende?
 • Hvilke spørsmål eller tema handler saken om?

Vår analyse

Vi identifiserer argumenter og ser på bruk av ord som spiller på følelser.

 • Hvordan brukes ord og fakta for å spille på våre følelser og verdier?
 • Hvilke faktaopplysninger blir brukt som støtte for synspunktene?
 • I hvilken grad bygger argumentene på ensidige valg av fakta?
 • Bygger argumentene på noe som er tatt for gitt? Hva?

Våre vurderinger

Vi vurderer hvor solide argumentene og faktaopplysningene er.

 • Hvilke andre kilder mener det samme?
 • Hvilke grunner finnes for å stole på, eller ikke stole på, kildene?
 • Hvor godt henger faktaopplysningene og synspunktene sammen?
 • Hvilke tall og andre faktaopplysninger ser ut til å være usikre?

Vi konkluderer

Vi avgjør om synspunktene er de eneste som passer med alle faktaopplysningene.

 • Hvilken konklusjon i saken ser ut til å være mest logisk, og hvorfor?
 • Hva kan bli konsekvenser av ulike konklusjoner?
 • Hvilke synspunkt kan utelukkes basert på tilgjengelig informasjon?
 • Hva mer trengs av tall og andre faktaopplysninger for å kunne konkludere i saken?

Vi holder øye med vår egen kritiske tenkning!

 • Greier vi å unngå at vår kritiske tenkning blir påvirket av et bestemt svar vi håper på?
 • Har vi holdt oss til fakta?
 • Har vi gjort vårt beste for å vurdere alle sider av saken, også de sidene vi ikke liker eller er uenige i?

Last ned plakat

Plakaten med komplett modell for 9.-10. trinn kan lastes ned som PDF her:

Bokmål Nynorsk

Eksempel

Denne videoen tar utgangspunkt i medieinnlegg fra ungdomspolitikere, om atomkraft.

Vurdering

I sin masteroppgave utviklet Anniken Stina Tysse et vurderingverktøy til hjelp for planlegging av undervisning i kritisk tenkning i naturfag og vurdering av elevprodukter analyser av videoopptak fra en åttende klasse: Kjennetegn på elevers måloppnåelse innen kritisk tenkning i naturfag.  Dimensjonene i verktøtyet er tilpasset elevers nivå og nivåer for lav, middels og høy måloppnåelse ble utviklet.