Kritisk tenkning

Kritisk tenking og argumentasjon er grunnleggende i Argument-programmene. Elevene utvikler evnen til kritisk analyse av tekst, bygge opp egen argumentasjon og samtale med kritisk refleksjon. I prosjektet er det utviklet to plakater som veiledere i arbeidet med kritisk tenking. Til hver plakat er det utarbeidet en video.

Last ned plakatene

Plakatene kan lastes ned som PDF på både bokmål og nynorsk.

Forenklet (8. trinn): Bokmål Nynorsk
Komplett (9.-10. trinn): Bokmål Nynorsk

Den første plakaten introduserer en enkel modell, og er beregnet for 8. trinn. Den andre er komplett, og er tenkt for 9. og 10. trinn. I videoene forklarer professor Stein Dankert Kolstø elementene fra plakatene, illustrert med eksempler.

Forenklet modell

I den første videoen leser vi sammen et innlegg fra en skoleelev om behandlingen av dyr i zoologisk hage.

Komplett modell

Denne videoen tar utgangspunkt i medieinnlegg fra ungdomspolitikere, om atomkraft.