Læringsløp

Undervisningen tar utgangspunkt i aktuelle samfunns-spørsmål. Vi har laget fem komplette læringsløp, med ressurser og veiledning til elevene. Hvert læringsløp er et komplette program for elevene i læring gjennom bruk av ekte data og er beregnet til 20 timer.

Sakene i disse programmene er klima, antibiotika-resistens, bærekraftig kosthold, søvn og miljøvennlig energi. Til støtte for arbeidet i klasserommet, er det utarbeidet to plakater om kritisk tenking, med videoforklaring til.

Velg et læringsløp