Klimaendringer – Blir det mer nedbør eller mer tørke?

Prosjektet har tre hoveddeler:

  • Bli litt kjent med en dagsaktuell sak og hva det er folk er uenige om.
  • Gjøre praktiske eksperiment noen timer og prøve å forstå mer.
  • Se mer på hvilke synspunkt og begrunnelser folk har om nedbør og klimaendringer. Da skal dere også lage begrunnelser for hva dere selv tenker om dette.

Forfatter

Stein Dankert Kolstø

Professor ved Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Bergen.