10. Ujevn fordeling av regn og tørke – og klimaflyktninger

10a. Våtere eller tørrere?

Studer kartet under. Finn ut hva områdene heter, der det blir mer tørke. Finn ut om det bor mennesker der som lever av jordbruk, eller som erfarer problemer med å få nok drikkevann. Del og diskuter forslag i klassen.

Verdenskart
Figur TS.5B fra https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/technical-summary/

10b. Velg og undersøk et tørt land

Egen vurdering av argument: Hva mener du (eller gruppen): Kan tørrere klima være litt av forklaringen på at mange mennesker flykter fra landene sine? Velg selv land eller landområde du vil se på. Lag argument som støtter din vurdering. Husk at argument kan støttes både av fakta om flyktninger og økonomi, og fakta fra naturvitenskap. Bruk gjerne tall i noen av argumentene, og ta gjerne med motargument og din vurdering av disse.

10c. Hva er klimaflyktninger?

Finn og les ett medieoppslag om tørke i Øst-Afrika, f.eks. Vannkrise i Midtøsten vil skape nye flyktningestrømmer eller tørke i Øst-Afrika, og ett medieoppslag om «klimaflyktninger» fra området, f.eks. Fra tørke til gigantflom. Kan dette stemme? Vi har jo sett at det blir mer nedbør hos oss!

10d. Finnes det klimaflyktninger?

Utforskning av informasjon: Søk på ordet «klimaflyktninger» og et land som dere mener vil få mer tørke. Finn argument for og mot at endringer til tørrere klima er en av grunnene til at noen har flyktet.

Publisert 31.08.2021 – sist endret 14.09.2021