9. Hvordan vurdere kilder til informasjon om fakta og forskning?

9a. Hvilke kilder stoler dere på?

  • Skriv inn en liste med kildene gruppen i oppgave 8f i et elektronisk dokument.
  • Sorterer listen med å flytte hver kilde inn under en av disse overskriftene:
    • Publisert forskning, forskeres personlige synspunkt, politikere, institusjoner, frivillige organsisasjoner, næringsliv, engasjerte enkeltpersoner.
  • Diskuter i gruppen hvilke av kildene dere stoler mest på? Del og diskuter forslag i klassen etterpå.

Publisert 31.08.2021 – sist endret 22.09.2023