9. Hvordan vurdere kilder til informasjon om fakta og forskning?

9a. Hvilke kilder stoler dere på?

  • Studerer tabellen sammen. Hvilke kilder stoler vi mest på? Lager egen liste med kilder, og sorterer etter ulike typer kilde: publisert forskning, forskeres personlige synspunkt, politikere, institusjoner, næringsliv, engasjerte personer, osv. Del og diskuter forslag i klassen.
  • Finn sammen på enkle måter å markere tillit til kilder. Bruk disse til å markere tillit i tabellen. Del og diskuter forslag i klassen.

Publisert 31.08.2021 – sist endret 08.09.2021