2. Bygge nedbørsmåler og måle nedbør

2a. Lage regnmåler

Praktisk oppgave: Lag en regnmåler som kan måle hvor mye det regner på ett døgn. Start måling av regn. Les av målinger flere timer eller dager på rad. Skriv ned målinger. Notere klokkeslett og sted for hver måling. Ta bilde av nedbørmåleren der dere setter den (så lærer kan se hvordan den er satt opp).

2b. Grafisk fremstilling av måleresultater

Lag søylediagram på veggfolien som viser gruppens målinger. Bruk veggfolie hvis dere har. Sett tall på søylene. Foreslå navn på aksene. (Oppg. 2.4-lenke)

2c. Nedbør en regnfull dag

Gå til Bergensveret.no. Finn en uke det regnet mye. Bestem millimeter nedbør den dagen det regnet mest. Deling og diskusjon i klassen.

2d. Tegne i målestokk

Lag en skisse eller målsatt arbeidstegning av nedbørmåler dere vil bygge.

2e. Løfte regnvann

Fyll et stort kar med største verdi for millimeter nedbør som dere målte. Prøv forsiktig å løfte karet.

2f. Få millimeter gir mye vann

Regneoppgaver: Regn ut hvor mange liter vann det er i karet. Hvor mange liter vann slik nedbør gir på en fotballbane (68m x 105m = 7.149 m²), Bergen kommune (445 km²), Norge (385.203 km²)?

– Millimeter nedbør med enkel målesylinder

  • Hvordan finne millimeter nedbør når måleren er en rett sylinder? Lærer gir dere tenketid og ber så om innspill fra grupper.
  • Klassesamtale: Finne millimeter nedbør når måleren er en rett sylinder med større tverrflate. Lærer gir dere tenketid og ber så om innspill fra alle grupper: «Hvis vi heller like mye vann i hver av målerne: Vil den vide måleren vise mer, like mye, eller mindre nedbør?»

– Omregning når regnåpning er større enn oppsamler

  • Gruppearbeid med deling og fellesdiskusjon: Beregne nedbør når regnåpning er større enn oppsamler: Lærer finner en gruppe som har en slik regnmåler. Gruppen måler de to diameterne.

Argumenter for egne målinger

Lag argument for at deres egne målinger er korrekte og finn feilkilder og forklar hvordan disse kan ha påvirket måleresultat.

Publisert 31.08.2021 – sist endret 22.09.2023