6. Eksperimenter med vann og nedbør

6a. Praktisk utforskning: vann i vanlig luft

 • Når det blir dugg eller vanndråper på glassruter og gress: Hvor kommer vannet fra? Del og diskuter forslag i klassen.

  Bilvindu uten dugg.

  Bilvindu med dugg.
 • Foreslå forklaring på forskjellen mellom flasken og glasset. Hvor kommer det lettest dugg, og når?

  Flaske med dugg.

  Glass med vann uten dugg.

6b. Kritisk testing av egne forslag til forklaringer om dugg og vann i luft

 • Eksperiment med testing av egne forslag: Skriv ned forslag til hva som kreves for at det skal komme dugg. Diskutere hvordan ideene kan testes. Bruk et av forslagene og utfør testen.
 • Kritisk eksperiment: Kan temperatur ha noe å si for hvor lett det blir dugg? Dere skal lage eksperiment slik at dere får testet følgende forklaringsforslag: «Det blir lettere dugg når luften er varm». Dere skal helle vann i noen glass, legge gladpack-plast over, og se om dere får dugg. Dere kan variere med varmt og kaldt vann, og variere med ingenting eller isbiter på plasten. Stemmer forslaget til forklaring? Finn på tester og gjør observasjoner. Lag en konklusjon som dere begrunner.

6c. Hvordan blir det regn?

Se videoen Experiments for Kids – How to Make Rain. Diskuter i gruppen. Lag en forklaring av det dere ser på videoen: Det renner vanndråper ned fra lokket på glasset. Del og diskuter forslag i klassen.

6d. Magisk flytting av vann

Diskutere i gruppen: Noen ganger så dere dugg på undersiden av plastfolien! Det var vann i bunnen av glasset. Mellom vannet og duggen var det luft. Vannet i duggen, hvor kom det fra? Vær kreativ og finn på forslag til forklaringer. Del og diskuter forslag i klassen.

Bilde: Naturfag.no

Vann med romtemperatur til venstre og varmt springvann til høyre. Etter et par minutter med plast over.

Vann med romtemperatur til venstre og varmt springvann til høyre. Etter fem minutter med is.

Publisert 31.08.2021 – sist endret 26.09.2023