8. Utforske argument-saken

8a. Hva tenker du ordet argument betyr?

Hva tenker du på når du hører ordet «argument»? Alle i gruppen forteller hverandre hva de tenker om ordet argument. Del og diskuter forslag i klassen.

8b. Finne synspunkt og fakta om klimaendringer

Les et avsnitt om gangen i artiklene lærer deler ut. Finn synspunkt og tegn ring rundt disse. Finn også faktaopplysninger og sett en strek under disse. Del og diskuter forslag i klassen.

  • Deling: Alle grupper bidrar med noen synspunkt og fakta hver.
  • Klassediskusjon: Hvilke fakta brukes til å støtte meninger? Felles identifisering av definisjon og eksempler på argument.
  • Eksplisering av kritisk tenkning: Litt om analyse og vurdering av argument: Når noen vil overbevise andre om sine synspunkt, prøver de å begrunne synspunkt / meninger ved å legge frem fakta. For å finne ut om meningen er godt begrunnet er det lurt å finne ut hvilke fakta de støtter den med, og så sjekke om de faktaene kan stemme.

8c. Kan klimaendringer også gi tørke?

Hva blir konsekvensene av klimaendringer? Velg ett eller flere områder dere diskuterer: I Norge? Andre steder i verden? Hva har dere hørt? Hva tror dere? Blir det mer regn alle steder? Del og diskuter forslag i klassen.

8d. Livet til de som får mer tørke

Finn fakta om konsekvenser av tørke: Skriv tørke og Øst-Afrika eller Midtøsten i søkefeltet. Skriv fakta dere finner og adressen til kilden, og prøv å finne ut hvem som kommer med informasjonen. Kanskje kan en skriveramme støtte elevene til et godt resultat. Bruk skriveramme med to kolonner:

(Gruppe nr.)

Faktainformasjon Kilde
 
 
 

8e. Hva kan vi gjøre?

Foreslå svar på noen av spørsmålene:

  • Hva tror du kan bli konsekvenser for de som opplever mer tørke?
  • Hvordan tror vi det vil gå med dem som bor der det er mer tørke?
  • Hvem sitt ansvar er det?
  • Hva kan gjøres?

8f. Kan forskere begrunne at det blir mer tørke?

Gruppen skal sjekke: hva mener forskere, og andre, om klimaendringer som gir mer tørke? Skriv inn argument i (felles!?) skriveramme på google.doc så dere kan vise til klassen etterpå. Bruk skriveramme med kolonner:

(Gruppe nr.)

Land Mer tørke? Kilden enig? Kilde
 
 
 

Publisert 31.08.2021 – sist endret 14.09.2021