8. Utforske argument-saken

8a. Hva tenker du ordet argument betyr?

Hva tenker du på når du hører ordet «argument»? Alle i gruppen forteller hverandre hva de tenker om ordet argument og foreslår et eksempel på et argument. Del og diskuter forslag i klassen.

8b. Finne synspunkt og fakta om klimaendringer

Les et avsnitt om gangen i artiklene lærer deler ut. Finn synspunkt og tegn en ring rundt hvert synspunkt. Finn også faktaopplysninger og sett en strek under disse. Del og diskuter forslag i klassen.

  • Deling: Alle grupper bidrar med noen synspunkt og fakta hver.
  • Klassediskusjon: Hvilke fakta brukes til å støtte synspunkt? Felles identifisering av definisjon og eksempler på argument.
  • Tydeliggjøring av kritisk tenkning: Litt om analyse og vurdering av argument: Når noen vil overbevise andre om sine synspunkt, prøver de å begrunne sine synspunkt eller meninger ved å legge frem fakta. For å finne ut om et synspunktet er godt begrunnet er det lurt å finne ut hvilke fakta som brukes som støtte og så sjekke om de faktaene stemmer.

8c. Kan klimaendringer også gi tørke?

Hva blir konsekvensene av klimaendringer? Velg ett eller flere områder dere vil diskutere. Det kan være i Norge eller andre steder i verden. Hva har dere hørt? Hva tror dere? Blir det mer regn alle steder? Del og diskuter forslag i klassen.

8d. Livet til de som får mer tørke

Finn fakta om konsekvenser av tørke på Internett: Skriv tørke og Øst-Afrika eller Midtøsten i søkefeltet. Skriv fakta dere finner og adressen til kilden, og prøv å finne ut hvem som kommer med informasjonen. Kanskje kan en skriveramme støtte elevene til et godt resultat. Bruk skriveramme med to kolonner:

(Gruppe nr.   )

Faktainformasjon Kilde

8e. Hva kan vi gjøre?

Foreslå svar på noen av spørsmålene:

  • Hva tror du kan bli konsekvenser for de som opplever mer tørke?
  • Hvordan tror vi det vil gå med dem som bor der det er mer tørke?
  • Hvem sitt ansvar er det?
  • Hva kan gjøres?

8f. Kan forskere begrunne at det blir mer tørke?

Gruppen sjekker hva forskere og andre mener: kan klimaendringer gi mer tørke? Gruppene skriver inn argument i en skriveramme i et digitalt dokument så dere kan vise til klassen etterpå. Bruk skriveramme med kolonner:

(Gruppe nr.   )

Land Mer tørke? Kilden enig? Kilde

Publisert 31.08.2021 – sist endret 22.09.2023