11. Hva kan vi gjøre med klimaendringene? Hvem sitt ansvar er det?

11a. Hva bør vi gjøre?

  • Hva mener ulike folk vi bør gjøre med klimaendringene? Hvem er det som har ansvaret for å få gjort forslagene til klimatiltak?
  • Finn to klimatiltak dere liker og to dere ikke liker. Forklar tiltakene, og legg frem argument for at dere mener tiltaket er godt eller eventuelt dårlig.

 11b. Fortell om egne meninger

  • Lag en video eller en tekst der du forteller og begrunner hvem du mener bør ta ansvar og gjøre noe med klimaproblemene, og hva de bør gjøre.
  • Prøv å få frem begrunnelser slik at synspunkt og argument blir så overbevisende som mulig. Bruk målinger, tall og grafer og fakta som støtter eller får frem synspunktene.

Publisert 03.09.2021 – sist endret 22.09.2023