11. Hva kan vi gjøre med klimaendringene? Hvem sitt ansvar er det?

11a. Hva bør vi gjøre?

  • Hva mener ulike folk vi bør gjøre? Hvem er det som har ansvaret for å gjøre det?
  • Finn to tiltak dere liker og to dere ikke liker. Forklar tiltakene, og legg frem argument for at dere mener tiltaket er godt eller eventuelt dårlig.
  • Deling og sortering av tiltak: Diskutere formål med tiltakene elevene nevner: Hindre klimaendringer eller forebygge lokalt, eller annet. Og krever tiltakene politisk beslutning eller noe vi selv skal gjøre?

 11b. Fortell om egne meninger

  • Lag en video eller en tekst der du forteller og begrunner hvem du mener bør ta ansvar og gjøre noe med problemene, og hva de bør gjøre.
  • Prøv å få frem begrunnelser slik at synspunkt og argument blir så overbevisende som mulig. Bruk målinger, tall og grafer og fakta som støtter eller får frem synspunktene.

Publisert 03.09.2021 – sist endret 14.09.2021