4. Undersøke trendlinjer og valg av tidsperiode for beregning av «normal» nedbør

4a. Utforskning av periode for normal nedbør gjennom kritisk tenkning:

Når vi skal bestemme om det regner mer de siste årene enn tidligere år: Hvordan skal vi bestemme hvilken periode vi skal sammenlikne med? Velg en årsperiode på f.eks. 5 eller 10 år. Regn ut gjennomsnittlig regn for årsperioden, og skriv perioden og tall inn i tabellen lærer har laget på tavlen. Oppdatert graf kan ofte finnes på informasjonssidene til klimaforsker Helge Drange.

4b. Kritisk vurdering: Hvor mange år må vi sjekke før trend?

Studer de fire grafene. Hvilken av grafene synes dere kan brukes til å mene at klima har endret seg på dette stedet? Bli enige i gruppen om en begrunnelse.

Publisert 31.08.2021 – sist endret 22.09.2023