7. Eksperimenter med måling av luftfuktighet

7a. Utforskning av graf: Hvor mye usynlig vann er det i luften?

Studere grafen fra demonstrasjonsforsøket med måling av luftfuktighet med våt klut i lukket kasse. Linjen med målinger går oppover. Lag en forklaring med egne ord. Prøv å få med hva som måles, og hvorfor linjen går oppover.

Lærerdemonstrasjon med effekt av oppvarming på luftfuktighet

  • Demonstrasjon (elevforsøk hvis skolen har nok «værmålere»): Bygger på forrige demonstrasjon med en sensor som kan måle luftfuktighet i en boks med lokk. Når elevene har diskutert første måling med boks på bordet. Gjenta forsøket i to faser: først med boksen på romtemperert underlag. Be elevene diskutere oppgave 3.1 første del.
  • Så gjøres det klart for å sette boksen på en varm ovn.

7b. Utforskning av hvordan varme påvirker luftfuktigheten

Hvordan tror dere målingene vil endre seg når vi gjør samme forsøket, men setter boksen på en varm ovn? Hvorfor tror dere dette vil skje? Del og diskuter forslag i klassen. Forslag til mulige observasjoner og forklaringer (hypoteser) opp på tavlen.

 

Frede og Dankert sin testing: Vi ser av grafen at absolutt luftfuktighet stiger fortere når det er høyere temperatur i boksen. (Ser også at temperaturen synker i starten. Kan det være fordi fordampning krever energi som tas fra luften slik at den blir kjøligere?)

Klassediskusjon om kritisk tenkning:

Kort klassediskusjon om hvorfor det er viktig å teste påstander om naturen med eksperimenter, og hvordan vi kanskje kan teste det med utstyret som ble brukt til demonstrasjonen.

7c. Individuell oppsummering

Hva er forklaringen på at det kan tenkes å bli mer regn når det blir varmere klima på jorden? Lag en kort video eller fortellende tekst der du forklarer med egne ord. Bruk også bilder eller en tegning som viser hvordan du tenker at vannet kan bli til usynlig damp, og så til regndråper.

7d. Våre egne argument

Bruk gruppen sitt dokument med argument dere ville undersøke. Skriv inn fakta dere har lært om hvordan naturen lager regn. Skriv ned fakta under argument hvor dere tenker de passer.

Publisert 31.08.2021 – sist endret 22.09.2023