– et program for å arbeide med kritisk tenkning og argumentasjon på ungdomsskolen.

ARGUMENT-modellen

Den metodiske og didaktiske modellen som ligger bak utformingen, er forklart på egen sider. Her vil du finne en modell for bruken av samfunnsaktuelle problemstillinger i undervisningen. Utforskende arbeidsmåte er vist og forklart i dybden, med tydelig gjennomgang av modellen, og med spørsmål og svar, og med eksempler.

Lær om modellen

Hjelp til kritisk tenkning

Til hjelp i klasserommet, er det utarbeidet plakater om kritisk tenking med video til.

Plakater og video

Læringsløpene

Du kan velge mellom 5 læringsløp med hvert sitt tema. Det er egne sider for læreren, og direkte veiledning til eleven. Et læringsløp er foreslått som 20 undervisningstimer.

Siste nytt fra prosjektet

Flere nyheter