Argument

Arbeidsmåter for kritisk tenkning og argumentasjon i ungdomsskolen

ARGUMENT-modellen

Illustrasjon av argumentmodellen

Den metodiske og didaktiske modellen som ligger bak utformingen, er forklart på egen sider. Her vil du finne en modell for bruken av samfunnsaktuelle problemstillinger i undervisningen. Utforskende arbeidsmåte er vist og forklart i dybden, med tydelig gjennomgang av modellen, og med spørsmål og svar, og med eksempler.

Lær om modellen

Kritisk tenkning

Til hjelp i klasserommet, er det utarbeidet plakater om kritisk tenking med video til.

Plakater og video

Plansje av argumentmodellen

Læringsløpene

Du kan velge mellom 5 læringsløp med hvert sitt tema. Veiledning til lærer er flettet inn læringsløpene og kan sees ved å slå på «lærerveiledninger». Et læringsløp er foreslått som ca 20 undervisningstimer.

Klimaendringer

Blir det mer nedbør eller mer tørke?

Utforsk læringsløpet

Kosthold

Hva er et godt kosthold?

Utforsk læringsløpet

Antibiotikaresistens

Hva gjør vi med problemet?

Utforsk læringsløpet

Søvn

Hvorfor sover vi mindre enn vi vet vi trenger?

Utforsk læringsløpet

Solceller

Kan solceller erstatte vindturbiner i Norge?

Utforsk læringsløpet