Hva er et godt kosthold?

I dette prosjektet arbeider klassen med å vurdere hva som er et godt kosthold. Det finnes mange grunner for å kunne si at mat er god. Vi ser særlig på to aspekter: Hvordan ser et kosthold ut som er sunt, og hvordan ser et kosthold ut som belaster klimaet minst mulig?

Oppdrag for hele prosjektet: Dere skal sette dere inn i synspunkt i saken og lage en presentasjon der dere forklarer egne synspunkt. Dere må ta med begrunnelser som støtter hvorvidt valg av kosthold er gode. Dere skal også vurdere hvem som skal ta ansvar for at den enkelte tar gode valg.

Dere skal prøve å få frem begrunnelser slik at synspunkt og argument blir så overbevisende som mulig. Bruk målinger, tall og grafer og fakta som støtter eller får frem synspunktene.

I prosjektet skal vi også lære om kritisk tenkning og diskutere om fakta og meninger vi finner stemmer.

Forfattere

Matthias Stadler

Førsteamanuensis ved Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen.

Vegard Havre Paulsen

Universitetet i Bergen.

Olaug Vetti Kvam

Skolelaboratoriet i realfag, Universitetet i Bergen.

Publisert 31.08.2021 – sist endret 24.09.2021