4. Hvilken klimapåvirkning har maten vår?

Her finner dere ut om hvor mye maten vår påvirker klimaet og at matvarer bidrar i veldig forskjellig grad til utslippene.

4a. Måleenheter for klimaavtrykk til matvarer

I tabellen med CO2-utslipp fra ulike matvarer finner du kolonner med tallverdier. Den ene har enheten kg CO2/kg mat, mens den andre har enheten kg CO2/1000 kcal. Finn ut hva disse enhetene betyr og lag et eksempel som viser hvordan de to henger sammen. Finn begrunnelser for at begge enhetene er fornuftige og brukbare.

4b. Matvarer med ulikt klimaavtrykk

Finn fem matvarer hver som har veldig høyt og veldig lavt klimaavtrykk. Hva har matvarene innad i de to gruppene til felles? Prøv å forklare hvorfor mengde CO2 som slippes ut er så ulik.

4c. Transport av matvarer og klimaavtrykk


Finn matvarer som produseres i utlandet og i Norge, og sammenlign klimabelastningen. Hva tror dere kan være forklaringer for forskjellene? // I rapporten som tabellen er basert på finnes også tall for norske tomater og agurker (https://www.framtiden.no/aktuelle-rapporter/823-norges-gronneste-mat/file.html). Begge slipper ut 3,5 kg CO2/kg. Må dere endre på deres forklaring?

4d. Spise mer klimavennlig

Tabellen (lenke) viser hva 8.-klassinger spiser i gjennomsnitt i løpet av en dag (noe forenklet). Finn ut hvor mye de ulike matvarene bidrar til klimaavtrykket. Foreslå en matvare som du kan bytte med (1–3) andre slik at klimabelastningen minskes tydelig. Prøv å balansere det totale energiinnholdet i maten (10 % avvik er ok). Sammenlign med andre i klassen hvor mye CO2 dere kan spare. Diskuter om endringene fremdeles ligger innenfor kostrådene. // Foreslå en generell strategi for å erstatte matvarer for å oppnå best klimaeffekt samtidig som at maten ikke får lavere helseeffekt. Bruk deres utregninger som eksempler som støtter strategien.

4e. Kriterier for et optimalt kosthold

Finn/lag 3–5 kriterier som bør ha høy score i et optimalt kosthold. Deles i plenum for å inspirere. // Velg de 3–5 kriteriene dere ønsker å bruke, og skriv dem inn i dokumentet (lenke). Sett opp kriterier som dere kan bruke til å gi poeng for hvor godt kostholdet er. Drøft og bli enige om hvor høyt de ulike kostholdene (lenke) skårer på deres kriterier. Resultatene deles i plenum: Hva blir klassens gjennomsnittlige skår? Hvorfor skårer noen kriterier forskjellig for samme kosthold?

4f. Praktisk oppgave: Utvikle sunne og klimavennlige matretter

Lag en middag som følger kostrådene og som er klimavennlig. Bruk kriteriene dere har laget i oppgave 4.e for å finne passende matvarer. Lag maten og finn ut hvor mye energi og viktige næringsstoffer denne inneholder. Lag en plakat hvor du argumenterer for valgene dine.

Publisert 31.08.2021 – sist endret 14.09.2021