5. Bør vi bruke økonomiske virkemidler for å styre politisk hva vi spiser?

Her skal dere vurdere hvem som skal ta hvilket ansvar for at folk kan velge sunn og klimavennlig mat. Dette inkluderer tiltak fra staten.

5a. Hvem kan styre hva vi spiser

Hva kan det enkelte menneske gjøre for at kostholdet er bra for helsen og klimaet? Hva kan staten gjøre? Staten gjør allerede noe (sukker- og alkoholavgift, støtte til bønder mm.). Virker tiltakene som ønsket? Hvem har størst påvirkningskraft og størst ansvar?

5b. Lage forslag til regler (individuelle) og avgifter/forbud (statlige)

Lag forslag til regler og avgifter som skal gi mer helse og/eller minske klimabelastning. Dere kan fokusere mest på hva staten kan gjøre, hva individet kan gjøre, eller begge deler. Velg konkrete eksempler og lag argument som dere kan legge frem foran klassen.

Publisert 31.08.2021 – sist endret 14.09.2021