2. Hvor mye mat trenger vi?

Her finner dere ut om hva som er grunnen til at vi regelmessig trenger en viss mengde med mat.

2a. Hvordan kroppen kan få varme fra mat

Brenn en peanøtt under et begerglass med noe vann i (f.eks. 50 g). Vei peanøtten før du tenner på den, og noter massen. Mål temperaturen i vann, mens du rører med termometeret. Noter temperaturen hver 10. sekund. Vei resten av peanøtten etter at den har sluknet. Regn ut massetap til peanøtten og temperaturstigning i vannet. Kan vi finne en sammenheng mellom hvor mye av peanøtten som er brent opp og hvor mye temperaturen i vannet steg? Kan en slik «forbrenning» også skje i kroppene våre?

2b. Regne ut energi fra peanøtten

Å varme opp ett gram vann med én grad Celsius krever en energimengde som vi betegner som én kalori (forkortet cal). Regn ut hvor mange kalorier peanøtten dere brente overførte til vannet deres. Sammenlign resultatet med andre grupper og med verdien som står på pakningen (for matvarer oppgir vi energi i kilokalorier (Kcal), dette betyr 1000 kalorier). Hvilke grunner kan dere tenke dere at dere fikk mindre enn oppgitt på pakningen?

2c. Finne grunner for ulikt energibehov hos mennesker

Tabellen (sett inn lenke) viser beregnet energibehov for noen 15-åringer sammen med andre opplysninger. Bruk én av grafene (lenke) for å finne ut om hvordan energibehov kan påvirkes. Sammenlign med de andre i klassen hva dere har funnet.

2d. Energibehov til planter og dyr (fordypning)

Finn eksempler på dyr som lever i forskjellige omgivelser (f.eks. fisk, frosk, flue, slange, fugl, hund/katt). Plukk ut to av dyrene og finn informasjon om levemåte. (Hva spiser de? Hvor ofte og hvor mye? Hva gjør de når det blir vinter?) Lag en plakat som viser viktige forskjeller mellom dine eksempler, og noter grunner til forskjellene. Hvordan er det hos planter?

– Hva puster mennesker inn og ut?

Samtaleoppgave: Hva er det vi puster inn som kroppen bruker? Hva puster vi ut? Hva har skjedd?

Læreren måler først oksygen (O2) og karbondioksid (CO2) i luften (vise målingene på tavle). En elev puster inn i en plastpose og læreren måler igjen oksygen og karbondioksid i utåndingsluften. Læreren forbrenner så en peanøtt, mens det holdes en plastpose (2–4 liter) over den brennende peanøtten. Etterpå måles oksygen og karbondioksid inne i posen ved å slippe probene inn i plastposen og lukke igjen. Hvordan kan vi tolke resultatene?

Publisert 31.08.2021 – sist endret 27.10.2021