Antibiotikaresistens

Hva gjør vi med problemet?

I dette prosjektet blir dere kjent med bakterier og antibiotika, og gjør praktiske eksperimenter for å undersøke hvordan bakterier vokser og formerer seg. Hvordan kan bakterier bli resistente mot antibiotika, og hva er problemet med det? Dere ser på hvilke synspunkt og begrunnelser folk har for bruk av antibiotika, og hvilke regler de mener det bør være for antibiotikabruk. Og til slutt lager dere begrunnelser for hva dere selv tenker om hvordan vi skal bruke antibiotika.

  • 1. En verden uten antibiotika (oppdage saken)
  • 2. Bakterievekst (praktisk utforsking)
  • 3. Antibiotikaresistens (faglig forståelse av samfunnsaktuelt tema)
  • 4. Hva mener andre? (utforske argument)
  • 5. Hva gjør vi? (formulere egne argument)

Forfattere

Stein Dankert Kolstø

Professor ved Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Bergen.

Matthias Stadler

Førsteamanuensis ved Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen.

Olaug Vetti Kvam

Universitetet i Bergen.

Publisert 30.08.2021 – sist endret 14.09.2021