Antibiotikaresistens – Hva gjør vi med problemet?

I dette prosjektet blir dere kjent med bakterier og antibiotika, og gjør praktiske eksperimenter for å undersøke hvordan bakterier vokser og formerer seg. Hvordan kan bakterier bli resistente mot antibiotika, og hva er problemet med det? Dere ser på hvilke synspunkt og begrunnelser folk har for bruk av antibiotika, og hvilke regler de mener det bør være for antibiotikabruk. Og til slutt lager dere begrunnelser for hva dere selv tenker om hvordan vi skal bruke antibiotika.

Forfattere

Matthias Stadler

Førsteamanuensis ved Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen.

Stein Dankert Kolstø

Professor ved Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Bergen.

Olaug Vetti Kvam

Skolelaboratoriet i realfag, Universitetet i Bergen.