4. Hva mener andre?

4a. Artikler og anbefalinger

Les hver deres artikkel, og skriv ned to eller flere anbefalinger du finner til hva som kan gjøres for å unngå utvikling av antibiotika-resistens. Skriv også litt om begrunnelsen de gir for anbefalingene.

Trening i kritisk vurdering: Velg et forslag dere ikke synes er så godt, og forklar to ting dere mener gjør argumentet dårlig.

Deling og kritikk i klassen av forslag dere har funnet: Hva gjør at noen av forslagene er gode? Hva gjør at noen av forslagene er dårlige?

4b. Etiske konsekvenser

Alle gruppene får en av anbefalingene på tavlen: Hva kan være mulige negative konsekvenser hvis anbefalingen følges? Vil flere bli syke? Bli usikre? Eller…?

Deling i klassen av tanker og funn om mulige negative konsekvenser av tiltak mot økt antibiotikaresistens.

Publisert 30.08.2021 – sist endret 13.09.2021