5. Hva gjør vi?

Gruppene lager problemstilling og argument

Dere skal nå:

  • Lage en folder som skal overbevise lesere slik at de følger deres forslag til anbefalinger som skal minke resistensproblemet.
  • ELLER: Lage videoinnslag dere kan ha med på legekontor: «Hva burde en lege si til en pasient som ønsker antibiotika?» Dere må ha med fagordene bakterier, antibiotika, ….
  • ELLER: Lage en kampanje: hvordan få andre til å følge anbefalingene? Ungdom eller foreldre som målgruppe?

Bestemme målgruppe

Dere skal argumentere for noen anbefalinger. Diskuter først hvem dere vil prøve å overbevise. Kanskje ungdommer? Foreldre med barn? Leger? Politikere? Andre? Ta kontakt med lærer og få godkjenning av målgruppe innen oppsatt frist.

Velge anbefalinger og lage begrunnelser

Velge anbefalinger og lage begrunnelser som kan overbevise:

  • Velg noen anbefalinger for hvordan vi skal bruke antibiotika.
  • Dere skal lage en kampanje, video, folder eller rapport med anbefalinger og begrunnelser.
  • Husk å bruke ting dere har lært om bakterier, antibiotika og resistens når dere skal lage overbevisende argument.
  • For hver regel dere har foreslått, fortell hvor sikker dere mener fakta i begrunnelsen deres er, og hvor pålitelig dere mener kilden til faktaene er.

Deling og diskusjon

Deling og diskusjon av argument i klassen:

  • Noen grupper blir bedt om å dele en regel og begrunnelse (dvs. argument for regelen). Felles diskusjon av kjennetegn på gode argument.
  • Medelever gir konstruktive innspill på presenterte argument: Hva syntes du var bra i argumentet til gruppen? Hva er du kritisk til?
  • Videre arbeid med å forbedre gruppens argument. 

Ferdigstille rapport eller presentasjon

Presentere resultater og gi hverandre tilbakemelding på hvor overbevisende argumentene er.

Publisert 30.08.2021 – sist endret 13.09.2021