1. En verden uten antibiotika

Verdens helseorganisasjon regner med at antibiotikaresistens vil bli en av de største truslene mot folkehelsen. Før døde folk av vanlige sykdommer som lungebetennelse, i dag behandles det med antibiotika. Men om bakteriene blir motstandsdyktige, vil ikke dette våpenet lenger virke.

Bakteriene blir resistente når de utsettes mye for antibiotika. Vi må derfor bruke så lite som mulig for å unngå resistens. Men hvordan skal vi få det til? Vi trenger jo å behandle de som blir syke…

I dette prosjektet skal dere undersøke saken og begrunne forslag til anbefalinger for hvordan vi skal bruke antibiotika. Dere skal prøve å få frem begrunnelser slik at synspunkt og argumentene blir så overbevisende som mulig. Bruk fakta, tall og grafer som støtter eller får frem synspunktene. I prosjektet skal vi også lære om kritisk tenkning, diskutere hvordan vi bruker fakta og vurdere ulike meninger. Men først må vi lære mer om antibiotika, slik at det blir lettere å mene noe selv.

1a. Hva er problemet?

Les aktuelle medieoppslag om antibiotikaresistens. Dere får lenker fra læreren, eller kan søke på nye artikler. Fakta finner dere på Helse Norge sin side om antibiotika og resistens, og på FHI sine sider om antibiotikaresistens.

Dere arbeider i grupper og skriver ned informasjon dere har, og lager spørsmål om ting dere lurer på. Gruppene deler tanker med hverandre, og fordeler spørsmål dere vil undersøke videre.

Aktuelle mediaoppslag: Smittet av multiresistent bakterie på ferietur 
Enkeltskjebne: Spedbarn døde etter smitte av tarmbakterie på sykehus

Oppgave 1

  • I grupper: Foreslå noen ideer om hvordan dette kunne skje (det er jo forskjellig fra et vanlig sykdomsforløp).
  • Deling i klassen etterpå.

Oppgave 2

  • I grupper: Hva kan være mulige konsekvenser av økt antibiotika-resistens?
  • Deling i klassen etterpå.

1b. Vi bruker mye antibiotika!

Siden antibiotika ble oppdaget og kom i bruk har forbruket stadig økt. I følge et oppslag i Aftenposten bruker for eksempel USA 16 millioner kilo antibiotika årlig, og ca. 3,2 millioner kilo av dette brukes av mennesker. Folkehelseinstituttet skriver at «I Norge ble det i 2016 brukt 50,5 tonn antibiotika til mennesker». Den store bruken medfører økt utvikling av resistente bakterier, slik dere kan se i grafen i et oppslag i VG.

Publisert 30.08.2021 – sist endret 13.09.2021