3. Antibiotikaresistens

3a. Bakterier kan bli resistente

Video fra et storskala-forsøk over 100 dager som viser bakterier som muterer og kan vokse i stadig sterkere konsentrasjon av antibiotika.

Se videoen sammen, og løs disse oppdragene:

Første to oppdrag

  1. Beskriv så mange detaljer som mulig (i grupper). Hva skjer når bakterier treffer antibiotika?
  2. Velg et område hvor det begynner en vifte med bakterier som sprer seg videre. Lag et forslag til forklaring av hva som skjer, og hvorfor det skjer. Deling av ideer med klassen om ti minutter.

Del observasjoner og diskuter forklaringer med klassen.

Nye oppdrag

  • Beskriv hvordan spredningen inn i den første sonen med antibiotika foregår. Beskriv egenskapene til de bakteriene som sprer seg videre.
  • Beskriv hvordan spredningen fortsetter inn i de andre sonene. Sammenlikn med de forrige. Hva forteller dette om egenskapene til bakteriene?
  • Du bør tegne hvordan bakteriene sprer seg i tre stadier: før sone 1, når den første bakterien går inn, når de sprer seg i sone 1.

Del observasjoner og diskuter forklaringer med klassen.

En liten utfordring: Hvor mange ganger deler en bakterie seg ved grensen til den første sonen med antibiotika før noen bakterier greier å komme inn i sonen?

3b. Hvordan kan antibiotikaresistens spre seg?

Bakteriene konkurrerer med hverandre, og når vi dreper bakterier med antibiotika, vil de som er motstandsdyktige (resistente) vokse bedre og spre seg mer. I tillegg kan gener overføres mellom bakterier, det vil si at egenskapen resistens kan spres fra en bakterie til en annen. Resistente bakterier sprer seg selvsagt via de vanlige smitteveiene, fra en syk person til en annen. Men resistens kan også spres gjennom kloakk og jord, via kjæledyr og via maten vi spiser. Les mer om antibiotikaresistens på Antibiotika.no eller Matportalen.no.

3c. Hvem bruker antibiotika, og hvorfor?

Bruken av antibiotika varierer mellom land, men også mellom aldersgrupper. Hvordan vil du forklare grafen nedenfor?

Grafen viser antall personer av 1000 som har fått antibiotika per år (gjennomsnitt fra perioden 2013-2017). Kilde: Reseptregisteret

Grafen viser at vi bruker mye antibiotika i noen deler av livet, og lite i andre deler av livet.

Oppdrag

  • Foreslå årsaker til at vi oftere får bakterier som gjør at vi trenger antibiotika når vi er mellom 15 og 20 år!
  • ELLER: Graf med antibiotikabruk per år etter alder: Beskriv hva du mener grafen viser. Finn grunner for at antibiotikabruk kan være forskjellig i ulike aldersgrupper.

Publisert 30.08.2021 – sist endret 14.09.2021