5. Endring i nedbør: Tilfeldig endring i vær eller endring i klima?

5a. Undersøke om endring er tilfeldig eller klimaendring

  • Hvordan kan vi vite om endring i nedbør fra år til år er tilfeldig, eller om det er klimaendringer?
  • Alle grupper sjekker en eller to grafer som viser årsnedbør siste 10, 20 eller 30 år og fra ulike steder i verden: Port Elisabeth (i Sør-Afrika), Senegal (i Vest-Afrika), Gauoa i Burkina Faso (i indre del av Vest-Afrika) og Sao Paolo (på østkysten av Sør-Amerika).
  • Velg selv hvilke grafer dere vil undersøke. Øker eller minker nedbøren i løpet av tidsperioden? Begrunn meningen deres ved å bruke tall fra grafene.

5b. Diskusjon av noen eksempelgrafer:

Alle steder varierer nedbør litt tilfeldig fra år til år, fordi været er litt tilfeldig. Men det er ofte mer regn i Bergen enn i Oslo, og mer i India enn i Vest-Afrika, pga. ulikt klima.

De to grafene viser gjennomsnittlig nedbør i årets 12 måneder i to byer i Norge. Sammenlikn de to grafene. Er det alltid våtere vær i Bergen enn Oslo? Noen sier klimaet er våtere i Bergen enn i Oslo. Kan det likevel være sol i Bergen og masse regn i Oslo? Hva tenker deres gruppe er forskjellen mellom vær og klima?


Publisert 31.08.2021 – sist endret 22.09.2023