Formidling

Allmennrettede formidlingstiltak

Populærvitenskapelige publikasjoner (presentasjoner, artikler/bøker, debattbøker/-artikler, høringer, utstillinger, skjønnlitteratur etc.)

 • Renate Jensen og Olaug Vetti Kvam: Presentasjon av ARGUMENT på seminaret «Innovasjon i offentlig sektor – muligheter og erfaringer med forskning. Bergen, 23. januar 2018.
 • Stein Dankert Kolstø: Presentasjon av ARGUMENT på seminar for partnerskoler for Universitetet i Bergen. Bergen, 7. februar 2018.
 • Stein Dankert Kolstø: Presentasjon av ARGUMENT på Lektorutdanningskonferansen 2018 for Lærerutdannere ved Universitetet i Bergen. Solstrand. Os, 12.-13. februar 2018.
 • Stein Dankert Kolstø: Muntlig dialog – Prosjekt ARGUMENT som forskningsarena. Presentasjon på minikonferansen «Muntlighetens mulighetsrom». Stavanger, Lesesenteret 19.-20. mars 2018.
 • Stein Dankert Kolstø: Fagfornyelsen: Ny læreplan i naturfag. Innledning til debatt på møte i Realfagpartnerskapet. Universitetet i Bergen 24. Oktober 2018.
 • Stein Dankert Kolstø: Students’ development of deep understanding and the challenges of ZPD and authentic language use. Presentation at seminar for PhD-students. Oslo, Blindern 31. October 2018.
 • Stein Dankert Kolstø: Perspektiver på argumentasjon. Presentasjon på kurs for lærerutdannere i regi av Naturfagsenteret. Gardermoen 3. desember 2018.
 • Stein Dankert Kolstø, Frede Thorsheim og Olaug Vetti Kvam: Allmenndannende Realfag Gjennom Utforsking Med Ekte og Nære Tall = ARGUMENT. Et samarbeidsprosjekt ledet av Bergen Kommune. Presentasjon på Faglig pedagogisk dag ved Universitetet i Bergen 01. februar 2019.
 • Morven Muilwijk & Helge Drange, 3. april 2019: Presentasjon om Ekte data og Argument for Bjerknes outreach-gruppen, Bergen.
 • Morven Muilwijk, april 2019: Presentasjon om Ekte data og Argument for Voss VGS.
 • Stein Dankert Kolstø: Dybdelæring og kritisk tenkning. Presentasjon på Kick-off-dag for Fagfornyelsen for friskoler 13. august 2019.
 • Morven Muilwijk & Helge Drange, 13. aug 2019: Presentasjon om Ekte data og Argument under allmøte for lærerne ved Amalie Skram VGS, Bergen.
 • Olaug Vetti Kvam: Presentasjon av ARGUMENT på møte mellom MatNat-fakultetet på UiB og skolebyråd i Bergen, Linn Kristin Engø, og stortingsrepresentant Ruth Grung 28. august 2019.
 • Morven Muilwijk, 28. aug 2019: Presentasjon om Ekte data og Argument for rektoratet ved UiB
 • Janneke Tangen og Renate Jensen: Tverrfaglige muligheter med matematikk i fagfornyelsen, ARGUMENT som eksempel. Samling for ppt-ledere, Fylkesmannen i Vestland 18. september 2019.
 • Renate Jensen: Presentasjon av ARGUMENT i et foredrag om fagfornyelsen i matematikk. På Multiaden sin årlige konferanse 20. september 2019.
 • Stein Dankert Kolstø: Fagfornyelsen. Utforskende arbeidsmåter og kritisk tenkning. Heldagsseminar for lærere ved Laksevåg Videregående skole og Begen Maritime videregående skole. Planleggingsdag på Salem konferansesenter, Bergen, 30. januar 2020.
 • Stein Dankert Kolstø: Prinsipper for utforskende arbeidsmåter i lys av egne erfaringer. Invitert interaktivt innlegg på digitalt seminar i forskningsprosjektet TRELIS ved OsloMet 16. september 2020.
 • Stein Dankert Kolstø: Elevaktive undervisningsformer. Prinsipper og eksempler. Digitalt kurs for lærere ved friskolene i gamle Hordaland. Hordalands fagnettverk i naturfag, Bergen 23. september 2020
 • Stein Dankert Kolstø, Idar Mestad, Matthias Stadler, Jan Arildsen og Henrik Akselsen: Hvordan sikre faget i utforskende tverrfaglig samarbeid? Naturfagkonferansen 2020. Digital konferanse: Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo, 10. oktober 2020
 • Stein Dankert Kolstø: ARGUMENT – Allmenndannende Realfag Gjennom Utforsking Med Ekte og Nære Tall. Invitert foredrag på den nasjonale HELL-konferansen, Nasjonalt nettverk for naturfag.  11. november 2020.
 • Stein Dankert Kolstø: Utforsking og kritisk tenkning for dybdelæring i naturfag . Digitalt innlegg på Lærernes dag arrangert av Universitetet i Bergen. Bergen 29.02.2021.

Oppslag i massemedia

Oppslag om ARGUEMENT i aviser, radio og TV m.m

Brukerrettede formidlingstiltak

Rapporter, notat, artikler, foredrag på møte/konferanser retta mot målgruppene i prosjektet.

Renate Jensen presenterer ARGUMENT i et foredrag om fagfornyelsen i matematikk på Multiaden sin årlige konferanse 20. september 2019.

Publisert 24.09.2018 – sist endret 11.05.2022