Sandgotna skole 3. april 2018

Fellesmøte med alle lærerne på Sandgotna skole, Matthias Stadler, Mette Andresen, Frede Thorsheim, Olaug Vetti Kvam, Janneke Tangen og Renate Jensen. 

Presentasjon av ARGUMENT på Sandgotna 3. april 2018

Det var diskusjoner der vi argumenterte for to ulike påstander ut fra samme datasett, og praktisk øvelse med valg av metode for å finne vekten av en dråpe. Refleksjoner rundt bruk av prosjektet i egen undervisning ble samlet i en padlet.