Oppstartsmøte 30. januar 2018

Tre skoler i Bergen blir hovedarena for utvikling, utprøving og forskning i ARGUMENT:  Ytrebygda, Mjølkeråen og Sandgotna skoler vil fra høsten ha klasser i gang med testprogrammer der elevene bruker egne og tilrettelagte data i utforskende aktiviter.

Tirsdag 30. januar var det oppstartsmøte med de tre skolene, prosjektledelsen i Bergen kommune og fagfolk fra Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen.

Noen punkter fra møtet: 

  • Elevene skal først få erfaringer med å måle, undersøke og observere. Skolene i Bergen er godt utstyrt for utforskende arbeid gjennom Norm-programmet
  • Argument er bygget inn i Bergen kommunes ‘sammen for kvalitet – læring’-program.
  • Det er sammenfall mellom føringene i fagfornyelsen og arbeidsmåter og målsetting i Argument.
  • Arbeidsmåtene passer også som hånd i hanske med Høgskolens opplegg for masterstudentene. Det er en heldig kombinasjon når studentene kan være sammen med lærerne om å utvikle undervisningen som skal inn i Argumentaktivitetene.

Om arbeidspakkene:

H1- Utvikle undervisning

Det er viktig å finne gode muligheter for å samarbeide om å utvikle undervisningseksemplene. Skolene og lærerne må komme med tidlig, bli engasjert i prosjektet og se tydelig hva skolen får ut av det. UH-sektoren kan ha idéer og forslag, men det er lærerne som vet hva som går an i klasserommet.

H2 -Forskning

Følger prinsippene for ‘design-based research’. Det blir gjort utprøvinger, samlet erfaringer og ført diskusjoner – som fører til justering og ny utprøving. Utover i prosjektet – trolig år 2 -blir det gjennomført tre undervisningsprogram, med stigende kompleksitet, parallelt på tre skoler. Før og etter programmene får elevene vise ferdigheter i lesing, tolkning og behandling av data, metodeutvikling, problemløsning og argumentasjon.I testene blir det brukt som ligner, men ikke er like, eksemplene i de tre programmene.

Det er viktig å være oppmerksom på hva som skjer mellom de aktive programperiodene. Altså hvordan lærerne i de aktuelle klassene følger opp, endrer og utvikler sine metoder. Prosjektet vil også øke lærernes didaktiske kompetanse, og dette vil innvirke på verdien og læringsutbyttet.

H3 -Teknisk utvikling av undervisningsressursene

Komplekse – og spennende – data skal bli gjort tilgjengelig for elevene. Uttrekk og presentasjon skal gi data det er enkelt for elevene å bruke. Utviklingsarbeidet må skje i tett samarbeid med H1 og H2, slik at undervisning, forskning og tilrettelegging av data virker sammen. Nettstedet argument.uib.no er allerede opprettet, og vil finne sin form nettopp i samhandling med H1 og 2.

H4 – Spredning og formidling mot skoler og lærere

Dette arbeidet har flere stadier. I starten er formålet å motivere, engasjere og informere skolene. Utover i perioden, og etter, blir det viktig å spre erfaringene og kunnskapen, og gjøre både forskningsresultater og arbeidsmåter tilgjengelig for alle. Artikler i ‘Tangenten’ og andre tidsskrift, innlegg på konferanser og i andre fora er aktuelt, i tillegg til Bergen kommunes egne utviklingsprogrammer.

Didaktisk skolering og øving for lærerne som skal være med, kan også sees i sammenheng med de regionale kompetansehevingsmidlene.

Tett fremdriftsplan

Personalet på de tre skolene blir informert i felles møtetid på skolen. Lærere som skal delta i prosjektet blir så invitert til et seminar hos fagavdelingen 21. mars. Det er videre en målsetting å arrangere seminarer, verkstedsdager eller lignende – i forskjellig innpakning – for didaktisk skolering, samarbeid, idémyldring og undervisningsutvikling. Det er også viktig at rektorene har møtepunkter og felles forståelse av arbeidsmåtene.

Partene i prosjektet etablerer en styringsgruppe som koordinerer aktivitetene og sikrer fremdriften.

Prosjektledelsen lanserer en googledrive-side eller chromebook for samskriving. Et område på argument.uib.no blir reservert for felles dokumenter.

Presentasjonen som ble vist på møtet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *