Prosjektbeskrivelse

ARGUMENT vil gjennomføre klasseromsforskning som undersøker effekten av elevers arbeid med nære og ekte tall knyttet til samfunnsaktuelle kontroverser. Resulatene blir satt inn i et systematisk program for skoleutvikling.

Prosjektet vil ta utgangspunkt i Bergen kommunes investeringer i utstyr som muliggjør elevers utforsking og bruk av måledata fra virkeligheten. Gjennom et tett samarbeid mellom forskere og lærere, vil vi utvikle undervisningsressurser og metoder som tar med elevene i et løp rettet mot erfaringsbasert utvikling av følgende kompetanser:

  • Utforske måledata og problemstillinger sammen med andre.
  • Kritisk vurdere og tolke måledataene – Kunne skille mellom samvariasjon og årsakssammenheng.
  • Forstå matematikk og tallenes betydning i en naturfaglig sammenheng
  • Videreutvikle egen fagkunnskap i matematikk og naturfag gjennom deling og diskusjon – Bruk av slik kunnskap i argumentasjon i samfunnsaktuelle problemstillinger
  • Utvikle verdsetting av kunnskapsbaserte begrunnelser

ARGUMENT er en integrert del av Bergen kommunes kontinuerlige skoleutviklingsarbeid. Parallelt med forskningsdelen av prosjektet, vil kompetanseutvikling for lærere være sentralt. Vi vil bruke erfaringene fra prosjektet slik at metoder, erfaringer og ressurser vil bli nyttige for alle skoler i Bergen, og dekke hele skoleløpet. Arbeidet i prosjektet skal også danne grunnlag for å utvikle nettbaserte undervisningsressurser som tilrettelegger for elevers læring ved bruk av måledata fra virkeligheten. Dette inkluderer bearbeiding av rådata slik at de er tilpasset ulike alderstrinn og kompetansemål, og inspirere til utforskning og faglig fordypning. Det vil bli etablert et nasjonalt nettsted for skolenes værstasjoner som gjør at skoler over hele landet vil dra nytte av erfaringene fra ARGUMENT.

Prosjektbeskrivelse ARGUMENT (pdf)

Publisert 25.01.2018 – sist endret 14.09.2021