Fjerde fellesverksted, 5. desember 2018

Tid: 5. desember 2018 kl. 12-15
Sted:  Rom for aktivitetsbasert læring. Realfagbygget 1. etg. (opp rampen), Allégaten 41

Målgruppe: Alle lærere, studenter og forskere i ARGUMENT

 

Agenda:

12.00 Oppstart med lunsj.
Kort om hvor vi står i prosjektet; forskning, nettsider med ressurser v/ Janneke

12.30 Erfaringsdeling og idémyldring i grupper på tvers av skoler på trinn.
Vi organiserer i 6 stasjoner hvor hver stasjon har et spørsmål som gruppene gir innspill til. Vi deler dere i trinngrupper med 5-6 personer per gruppe. Ledere på de ulike stasjonene er UH- og FagavdelingenHovedmålet er å få frem: Hva har fungert bra, hva har du lyst til å få til neste gang?

Stasjon 1:  Erfaringer med elevmedvirkning i trigger-fasen v/ Suela.

Stasjon 2:  Erfaringer med elevenes utforsking av problemstillingene v/ Stein Dankert

Stasjon 3:  Erfaringer med å få til refleksjon i den praktiske fasen v/ Frede.

Stasjon 4:  Erfaringer med argumentasjon og kritisk tenking i presentasjonsfasen v/ Rune

Stasjon 5:  Hva erfarte du at elevene lærte i naturfag?  v/ Idar

Stasjon 6:  Hva erfarte du at elevene lærte i matematikk? v/ Renate

13.30 Pause

13.45 Oppsummering av stasjonene v/leder av hver stasjon

14.15 Plan for vårsemesteret 2019 v/ Janneke

8. og 9. trinn: Diskusjoner om tema for læringsløp i vårsemesteret (Se tidligere liste)

10. trinn: Evaluering og mulighet for bruk av materialet på muntlig eksamen.

14.45 Hva ønsker dere av innhold på neste fellesverksted? Digital samskriving i par.

Forarbeid:
Forbered deg på å muntlig fortelle hva dere har gjort på skolen på ditt trinn i forhold til innholdet på stasjonene. Ta gjerne med konkrete eleveksempler.

Ta med: PC og notater

Servering: lunsj, kaffe og te

Påmelding: https://www.skolelab.no/minside/?kurs_id=1324
frist 04.12.18 kl. 12.00 pga bestilling av lunsj