Femte fellesverksted, 10. januar 2019

Velkommen til 5. fellesverksted i ARGUMENT

Tid: Torsdag 10.01.19 kl. 12.00-15.00
Sted  Rom for aktivitetsbasert læring. Realfagbygget 1. etg. (opp rampen), Allégaten 41
Målgruppe: Alle lærere, studenter og forskere i ARGUMENT

Agenda

12.00 Oppstart med lunsj
Input og diskusjoner i grupper
Utforskende arbeidsmetoder – eksempler på utfordringer og gode erfaringer fra høsten v/Idar og Stein Dankert

  • Frihet innenfor felles problemstilling?
  • Metoder for å dele mellom grupper
  • Opplæring i kritisk tenkning og argumentasjon

 

13.00 Pause
13.15 Vurdering og ulike typer sluttprodukt v/ Renate og Janneke

  • Vurdering for læring underveis – muligheter og støttestrukturer
  • Elevenes sluttprodukt – variasjonsmuligheter

13.45 Trinnarbeid:

8. og 9. trinn;arbeid med forslag til læringsløp
10. trinn; evaluering og mulighet for bruk av materialet på muntlig eksamen.

14.45 Rolleavklaringer for støtte og hjelp
15:00 Slutt.

Forarbeid:
8. og 9. trinn skriv inn konkrete forslag til vårens læringsløp frist før jul (jmf e post 06.12.18)
10. trinn Tenk gjennom og foreslå to muligheter for bruk av ARGUMENT til muntlig eksamen.

Ta med: PC og notater
Servering: lunsj, kaffe og te
Påmelding: Skolelab.no.
frist 07.01.19 kl. 12.00 pga bestilling av lunsj

Mvh styringsgruppen for ARGUMENT
v/ Janneke Tangen