Første fellesverksted 22. mai 2018

Femdobling av bompengene i Bergen, solenergi i regnbyen, mer ekstremvær, for lite søvn og for mye plast – aktuelle spørsmål for klasserommet. Undervisningen i Argument vil starte med slike kontroverser, åpne for levenes undersøkelser og bruk av data, og trenge inn i den naturvitenskapelige kunnskapen som ligger under.

På første samling for realfagslærerne som skal undervise i programmet stratet diskusjonene om hvilke tema undervisningsforløpene skal ha. Spørsmålet om luftkvalitet og bompenger ble først undersøkt, for å se hvordan et samfunnsspørsmål kan svare på kriteriene som er satt opp for undervisningen det skal forskes på. Også påstanden om at solceller ikke kan brukes – eller lønner seg – i energiregnskapet på Vestlandet ble diskutert. Ute i solskinnet på kaien ble det gjort målinger på solinnstrålingen, og av produksjonen på solcellebrikker. Med disse egne observasjonene, og data fra bergensveret.no, var det enklere å komme nærmere en metode for å arbeide seg inn i problemstillingen sammen med elevene.

Professor Stein Dankert Kolrstø skal lede forskningen i ‘Argument’. Hans presentasjon, og med den organsiering av dagen, er lagt ved.

Neste skoleår skal det gjennomføres tre undervisningsforløp, bygget opp omklring kontroverser med potensiale for matematikk- og naturfagundervisning. På samlingen 22.05 deltok både lærere fra de tre skolene, forskere fra HVL og UIB, og Bergen kommune. Diskusjonen om hva som som skal kjennetegne et godt prosjekt, og hvilke tema som skal brukes i 8., 9. og 10. klasse kom  i gang. Gjennom diskusjoner rundt bordene, padlets og innlegg har det dannet seg en liste med forslag. Padletene som ble brukt er tilgjengelige, og deltakeren kan fortsatt skrive i dem:

Padlet om aktuelle problemstillinger

Padlet om elevenes engasjement

Forslagene blir ført i en liste på google-drive, som alle involverte har tilgang til.:

Utover forsommereen og til høsten blir det arrangert verkstedssamlinger og møtepunkter med hvert trinn. Før undervisningsforløpene starter i høst må det være utviklet tema og metode. Forskere vil følge praksisen i klasserommet, og samle data om elevenes læring.