Hva kjennetegner gode undervisningsforløp?

14. mai blir det felles arbeidsmøte for alle i prosjektgruppen, med fokus på hva som kjennetegner gode undervisningsforløp.

Tid: Kl. 12-15
Sted: Fagavdelingen, Bergen kommune. Nøstegaten 58A

Dankert har laget forslag til
Kjennetegn på gode undervisningsforløp:

  • En samfunnsaktuell problemstilling hvor det inngår naturvitenskapelige argumenter
  • Ett eller flere naturvitenskapelig argument i saken er omdiskutert og kan gjøres til gjenstand for utforskingen
  • Det finnes tilgjengelige måledata som kan brukes til å lage og å vurdere (støtte eller motsi) argument.
  • Vi må greie å finne praktiske utforskende oppgaver som kan gjøre elevene kjent med nødvendig realfaglig kunnskap
  • Saken og naturfaglige argumentet som problemstillingen fokuserer på må engasjere elevene.
Alle inviteres til å lage et kort forslag til undervisningsforløp som legges sammen med google-dokumentene på https://tinyurl.com/undervisningsforlop. Forslagene til kjennetegn er innbakt i forslaget til mal, så det enkleste er kanskje bare å fylle ut de fem punktene vedlagte A4-ark.