Niende fellesverksted 14.november 2019

Tid: Torsdag 14.11.19 kl. 12.00-15.00

Sted: :  Rom for aktivitetsbasert læring. Realfagbygget 1. etg. (opp rampen), Allégaten 4

Målgruppe: Alle lærere, studenter og forskere i ARGUMENT

Agenda:

12.00 Oppstart med lunsj 

Innledende samtale om Utfordringen om å få alle elever mer aktiv og deltagende i faglige samtaler

Begrepsforhandling om Utforskende samtaler 

12.45 Refleksjonsaktivitet i grupper. 

Presentasjon av forarbeidet om grep for økt deltagelse fra alle elever 

13.45 Pause

14.00 Presentasjon i plenum. Deling av grep for økt deltagelse fra alle elever 

14.30 Tilbake i grupper. Studer grepene.

Formuler to grep som du har lyst til å prøve ut i egen undervisning og del dette i gruppen

14.45 Avsluttende tanker om Å endre praksis tar tid, er hardt arbeid og krever elevene med på laget

Forarbeid: Det er krevende å få alle elever til å engasjere seg faglig og gå i dybden. 

Velg ut en erfaring i egen undervisning der du fikk flere elever enn vanlig til å være aktive i de faglige samtalene i plenum. Reflekter over hvilke grep i tilretteleggingen som kan forklare den økte elevdeltagelsen. 

Erfaringen din legges frem i grupper på samlingen (Det kan handle om argumentasjon, kritisk tenking, utforskende arbeidsmåte, dialoger, delesituasjoner, elevmedvirkning eller annet som har vært viktig for elevene