Verksted på Novemberkonferansen i matematikk 01.12.21

Argumentasjon, modellering og kritisk tenking ved bruk av ekte data

Verkstedet vil presentere en nasjonal ressurs for tverrfaglig arbeid utviklet i forskningsprosjektet ARGUMENT.

På verkstedet vil hovedidéen bak forskningsprosjektet presenteres og deltagerne vil få diskutere og arbeide praktisk med kjerneelementene gjennom konkrete oppdrag fra to tema i prosjektet; klimaendringer og søvn.

Her er modellering, resonnering og argumentasjon gjennom bruk av reelle grafer, tabeller og diagrammer sentralt.

Alle problemstillingene i prosjektet knyttes tett til de tverrfaglige temaene, fagets relevans og verdier som blant annet kritisk tenking.

Verksted 25 | Matematikksenteret