Verksted på Novemberkonferansen i matematikk 01.12.21

Argumentasjon, modellering og kritisk tenkning ved bruk av ekte data

Verkstedet presenterte en nasjonal ressurs for tverrfaglig arbeid utviklet i forskningsprosjektet ARGUMENT.

På verkstedet ble hovedidéen bak forskningsprosjektet presenteret og deltagerne diskuterte og arbeidet praktisk med kjerneelementene gjennom konkrete oppdrag fra to tema i prosjektet; klimaendringer og søvn.

Her var modellering, resonnering og argumentasjon gjennom bruk av reelle grafer, tabeller og diagrammer sentralt.

Alle problemstillingene i prosjektet knyttes tett til de tverrfaglige temaene, fagets relevans og verdier som blant annet kritisk tenking.

ARGUMENT verksted 01.12.21.