Figurer fra Helge

Eksempel på figurer som hentes direkte fra Helge sine sider. Har oppdaterte tall, og blir automatisk endret hver gang det lages nye figurer. Vedlikeholdes hver måned.

Avvik fra gjennomsnittet, nedbør siste hundre år.

Vi ber Helge programmere (istedenfor å lage) de figurene som brukes på ARGUMENT-sidene, slik at de kan hentes inn på samme måte som de andre figurene han har.

Nedbør gjennom året

Avvik fra normal

Temperatur