Innlegg på Lærernes dag 2021 ved Universitetet i Bergen

Utforsking og kritisk tenkning for dybdelæring i naturfag Hvordan kan vi gjennom utforskende tilnærming utvikle elevenes faglige forståelse og kritiske tenkning? I foredraget blir det presentere en modell for utforskende arbeidsmåte med vekt på læring gjennom dialog. Videre pekes det på muligheter for samtidig å utvikle elevenes innsikt i og ferdigheter i kritisk tenkning Lysbilder […]

Les mer… from Innlegg på Lærernes dag 2021 ved Universitetet i Bergen