Innlegg på Lærernes dag 2021 ved Universitetet i Bergen

Utforsking og kritisk tenkning for dybdelæring i naturfag

Hvordan kan vi gjennom utforskende tilnærming utvikle
elevenes faglige forståelse og kritiske tenkning?

I foredraget blir det presentere en modell for utforskende arbeidsmåte med vekt på læring gjennom dialog. Videre pekes det på muligheter for samtidig å utvikle elevenes innsikt i og ferdigheter i kritisk tenkning

Lysbilder fra presentasjonen: Utforsking og kritisk tenkning for dybdelæring i naturfag

Takk for innspill i chatten under foredraget. Her er forslag til svar på spørsmål fra chatten.