Læringskonferanse 7. april 2021

Tid: Onsdag 07.04.21 kl. 13.00-15.00

Sted: Digitalt møterom på Teams

Mål: Lærere og forskere deler hva de har lært gjennom arbeidet og forskningen

Presentasjoner og innspill fra Læringskonferansen:

  • Hva har motivert mest til elevengasjement i ARGUMENT? Padlet med innspill fra deltakerene.
  • Elevdeltagelse og faglig læring i utforskende dialoger v/ Dankert Kolstø og Johan Lie. Presentasjon.
  • Kompleksitet i utforskende samtaler v/Idar Mestad. Presentasjon.
  • Kritisk tenkning i en elevdebatt v/Matthias Stadler. Presentasjon.
  • Elevers kritiske tenkning v/Vegard Paulsen. Presentasjon.
  • Kjennetegn på måloppnåelse i kritisk tenkning v/Anniken Tysse. Presentasjon.
  • Hva har du endret i egen praksis, inspirert av ARGUMENT? Diskusjoner og samskriving i små grupper. Dokument med innspill.
  • Veien videre, spredning via nettside og konferanser. v/Janneke Tangen. Tangen.