Kritisk tenkning (gammel versjon)

Kritisk tenking og argumentasjon er grunnleggende i Argument-programmene. Elevene utvikler evnen til kritisk analyse av tekst, bygge opp egen argumentasjon og samtale med kritisk refleksjon. I prosjektet er det utviklet to plakater som veiledere i arbeidet med kritisk tenking. Til hver plakat er det utarbeidet en video.

Last ned plakatene

Plakatene kan lastes ned som PDF på både bokmål og nynorsk.

Forenklet modell (8. trinn): Bokmål Nynorsk
Komplett modell (9.-10. trinn): Bokmål Nynorsk

Den første plakaten introduserer en enkel modell, og er beregnet for 8. trinn. Den andre er komplett, og er tenkt for 9. og 10. trinn. I videoene forklarer professor Stein Dankert Kolstø elementene fra plakatene, illustrert med eksempler.

I sin masteroppgave utviklet Anniken Stina Tysse et vurderingverktøy til hjelp for planlegging av undervisning i kritisk tenkning i naturfag og vurdering av elevprodukter analyser av videoopptak fra en åttende klasse: Kjennetegn på elevers måloppnåelse innen kritisk tenkning i naturfag.  Dimensjonene i verktøtyet er tilpasset elevers nivå og nivåer for lav, middels og høy måloppnåelse ble utviklet.

Forenklet modell

I den første videoen leser vi sammen et innlegg fra en skoleelev om behandlingen av dyr i zoologisk hage.

Komplett modell

Denne videoen tar utgangspunkt i medieinnlegg fra ungdomspolitikere, om atomkraft.