Seminaret «Innovasjon i offentlig sektor – muligheter og erfaringer med forskning»

Samarbeidet innad i prosjektet kan organiseres på ulike måter. Det er høyst usikkert om vi skal legge interne ting som fildeling osv. på dette nettstedet. Innlegget er laget bare som en test: Forskningsrådet og Regionalt forskingsfond arrangerte 23. januar 2018 et seminar med tittelen «Innovasjon i offentlig sektor – muligheter og erfaringer med forskning«. Renate Jensen […]

Les mer…

Velkommen til ARGUMENT

Nettstedet argument.uib.no er etablert, og alle prosjektdeltakerne får redaktørtilgang. Vi satser på å utvikle dette i fellesskap, med informasjon både for interne og eksterne. Her legger vi informasjon om prosjektet, og sammen med nettstedene ektedata.uib.no og bergensveret.no er målet å bringe komplekse data over i en form som gjør det enklere for elevene å undersøke sammenhenger. […]

Les mer…