Erfaringer fra klasserommet

Lærerne Jannecke Lampe og Jørgen Børve ved Ytrebygda skole snakker om sine erfaringer fra klasserommet med Argument.

Hvordan møter metodene i Argument LK20?

Er det konflikt mellom ARGUMENT-arbeidsmåten og vanlig praksis i klasserommet?

Hvordan skape engasjement?

Fokus på samfunnsaktuelle problemstillinger

Lærerens rolle

Helhetlig fokus

Publisert 19.01.2023 – sist endret 25.01.2023