Ofte stilte spørsmål

Her vil det komme svar på spørsmål om konkrete utfordringer i undervisningen

Hvordan få elevene faglig engasjerte?

Svar kommer

Hva med mer beskjedne elever?

Svar kommer

Hvordan håndtere «feil» informasjon fra elever i en åpen klasseromsdiskusjon?

Svar kommer

Kan vere vanskeleg å få elevar trygge på at dei ikkje blir evaluert?

Svar kommer

«Tørr» man bruke tilstrekkelig tid på utforskningen før man «gir dem svaret»?

Svar kommer

Det er krevende å legge om undervisningen til å bli utforskende og tar tid å lage gode spørsmål

Svar kommer

Det tar tid å la elevene få tid til å tenke nok.

Svar kommer

Noen elever er mer ivrige enn andre og de kan ta mye «plass» i diskusjonen

Svar kommer

Hvordan lage oppgaver som balanserer godt mellom elevenes forkunnskaper og utfordringsgraden til oppgaven?

Svar kommer