Læringskonferanse 7. april 2021

Tid: Onsdag 07.04.21 kl. 13.00-15.00 Sted: Digitalt møterom på Teams Mål: Lærere og forskere deler hva de har lært gjennom arbeidet og forskningen Presentasjoner og innspill fra Læringskonferansen: Hva har motivert mest til elevengasjement i ARGUMENT? Padlet med innspill fra deltakerene. Elevdeltagelse og faglig læring i utforskende dialoger v/ Dankert Kolstø og Johan Lie. Presentasjon. […]

Les mer…

Innlegg på Lærernes dag 2021 ved Universitetet i Bergen

Utforsking og kritisk tenkning for dybdelæring i naturfag Hvordan kan vi gjennom utforskende tilnærming utvikle elevenes faglige forståelse og kritiske tenkning? I foredraget blir det presentere en modell for utforskende arbeidsmåte med vekt på læring gjennom dialog. Videre pekes det på muligheter for samtidig å utvikle elevenes innsikt i og ferdigheter i kritisk tenkning Lysbilder […]

Les mer…

Presentasjon på Naturfagkonferansen 2020

ARGUMENT ble presentert på Naturfagkonferansen av Stein Dankert Kolstø, Idar Mestad, Matthias Stadler, Jan Arildsen og Henrik Akselsen. Du finner presentasjonen her: Hvordan sikre faget i utforskende tverrfaglig samarbeid? Dokument med inspill under gruppediskusjonen Plakater vi har utviklet for å støtte utvikling av elevenes kritiske tenkning Forslag til prinsipper for bruk av plakater og videoer om kritisk […]

Les mer…

Niende fellesverksted 14.november 2019

Tid: Torsdag 14.11.19 kl. 12.00-15.00 Sted: :  Rom for aktivitetsbasert læring. Realfagbygget 1. etg. (opp rampen), Allégaten 4 Målgruppe: Alle lærere, studenter og forskere i ARGUMENT Agenda: 12.00 Oppstart med lunsj  Innledende samtale om Utfordringen om å få alle elever mer aktiv og deltagende i faglige samtaler Begrepsforhandling om Utforskende samtaler  12.45 Refleksjonsaktivitet i grupper.  […]

Les mer…

Åttende fellesverksted, 4. september 2019

Velkommen til 8. fellesverksted i ARGUMENT Tid: Onsdag 04.09.19 kl. 12.00-15.00 Sted: Jusbygg II, Jekteviksbakken 31; auditorium (+ seminarrom 3, 4 og 5 i Jusbygget). Kart for å finne auditoriet i Jusbygg II. Målgruppe: Lærere, studenter og forskere i ARGUMENT Agenda: 12.00 Felles i auditoriet: Velkommen,orientering om status, eksempler på matematisk modellering 12.30 Trinngrupper på seminarrom: […]

Les mer…

Syvende fellesverksted, 9. april 2019

Velkommen til 7. fellesverksted i ARGUMENT Tid: Tirsdag 09.04.19 kl. 12.00-15.00 Sted: Nøstegaten 58A, 1. etg Målgruppe: Lærere, studenter og forskere i ARGUMENT Agenda: 12.00-13.15 Lunsj og arbeid med kritisk tenking Hvordan undervise i kritisk tenkning; modellering av konkrete klasseromssituasjoner rund antibiotika og søvn. Skriving av argumenterende tekster (skriverammer for elever).  13.15-14.30 Arbeid med læringsløpene 8. og […]

Les mer…

Sjette fellesverksted, 18. februar 2019

Tid: Mandag 18.02.19 kl. 12.00-15.00 (Lærere på 10. trinn- se program og påmelding for valg av starttidspunkt) Sted: Nøstegaten 58A, 1. etg Målgruppe: Lærere, studenter og forskere i ARGUMENT Agenda: 12.00-13.00 Lunsj og arbeid med nye læringsløp 8. og 9. trinn 13.00-14.00 Praktiske øvelser knyttet til vårens læringsløp 14.00-15.00 Faglig input med refleksjon for 8.-10. […]

Les mer…