1. Studere fakta og oppslag i media: Sol, vind eller vann – eller fossilt brennstoff?

Er elbiler miljøvennlige og fornuftige?

NRK – Anderas Wahl om elbiler

Fra NRK/skole. Trykk på lenken eller bildet for å komme til klippet.

Må vi gå over til elbiler og annen utslippsfri transport?

tilnull.no kan du se hvor mye CO2 vi slipper ut i Norge hvert år.

Du kan også finne ut hvor stor del av utslippene som kommer fra biltrafikk.

Hvor stor del av norsk bilpark er elbiler? Sparer vi noe særlig med utslipp om alle biler blir elektriske?

Tilnull.no om andelen elbiler i Norge

Tilnull.no er en nettside fra Norsk klimastiftelse.

2b. Om solceller i samfunnet:

Vestsiden Ungdomsskole er bygget med nye energiløsninger.

Se klipp om saken på NRK TV.

Se også Strømmende data fra anlegget.

Temanotat om solceller fra energiogklima.no:

Last ned notatet

Historier om hvordan solceller gir bedre hverdag rundt om i verden:

https://energiogklima.no/tema/solskinnshistorier-videoserie/

5.000 kvadratmeter solceller på Skagerak Arena (Odd fotball):

Arkitekttegning av nfotballstadion med solceller på tribunetaket

https://www.odd.no/nyheter/solceller-pa-skagerak-arena

https://www.odd.no/miljo/nyheter-miljo/sola-skinner-pa-falkum

Solceller på en gard på Vestlandet:

 

Publisert 31.08.2021 – sist endret 25.01.2023